Mere byggeri i træ. Det er et af forslagene i Klimarådets netop offentliggjorte rapport, som skal vise vejen til Folketingets mål om at reducere landets udledninger af klimagasser med 70 procent i 2030. I den forbindelse opfordrer foreningen Træ i Byggeriet til, at man blandt andet retter fokus mod kommunernes lokalplaner, som i flere områder begrænser træbyggeriets vækst og holder byggeriet i sit konventionelle spor. Det oplyser Træ i Byggeriet i en pressemeddelse.

Træ i Byggeriet er en interesseorganisation for danske virksomheder, der har træ og træbaserede produkter som hovedaktivitet. Foreningen er stiftet i foråret 2019 og består af 29 toneangivende virksomheder inden for byggesektoren. Alle har fokus på træ og er dedikeret til en øget anvendelse af træ i byggeriet. PR-Foto Træ i Byggeriet

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i december 2019 at indgå en aftale om en ny klimalov, som indebærer, at Danmark skal have reduceret sine udledninger af klimagasser med 70 procent i 2030 og være klimaneutralt i 2050. I den forbindelse har Klimarådet netop offentliggjort rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion”, som er rådets bud på en vej til målene.

Her fremgår mere byggeri i træ som en af måderne, hvorpå man kan reducere landets samlede CO2-udslip. Det er et forslag, der i høj grad glæder foreningen Træ i Byggeriet, som i den forbindelse opfordrer til, at man blandt andet retter fokus mod lokalplanerne i Københavns og Frederiksberg Kommune, der lige nu, ifølge foreningen, kan være en hæmsko for byggeriets bæredygtige udvikling. Og med Boligminister Kaare Dybvad Beks forventning om, at der fra 2023 vil være obligatoriske bæredygtighedskrav til byggeriet, så er det aktuelt som aldrig før.

– Lokalplaner er langt hen ad vejen et positivt tiltag, da de bidrager til at skabe sammenhæng og bevarer områders oprindelige udtryk. Men de har også en bagside af medaljen, som der ikke har været et særligt stort fokus på. Vi ser nemlig ofte, at lokalplaner fastholder byggeriet i sit konventionelle spor ved eksempelvis at pålægge krav om anvendelsen af bestemte byggematerialer, især mursten og mørtel, der ikke nødvendigvis er det mest bæredygtige valg, forklarer foreningens næstformand, Martin L. Petersen, og fortsætter: – Skal vi derfor i mål med at reducere landets CO2-aftryk med hele 70 procent i 2030, kan man med fordel ruske op i de gamle traditioner og kigge på de mest restriktive lokalplaner i de enkelte kommuner. Her burde man nemlig – i stedet for at diskriminere i forhold til materialevalg – faktisk understøtte brugen af bæredygtige byggematerialer og ellers fokusere på det overordnede æstetiske udtryk, som man ønsker i det givne lokalområde.

Kommunernes lokalplaner er bindende bestemmelser for, hvordan alt fra huse og haver til veje og stier skal være i et bestemt afgrænset område. Her støder man ofte på bestemmelser, som ifølge foreningen ikke understøtter den bæredygtige udvikling, men i stedet lægger op til eller direkte angiver som krav, at man eksempelvis skal anvende mursten til byggeriet.

– Når først en lokalplan er vedtaget, svarer det til lovgivning på området, hvor det kan være svært at få dispensation, hvis man ønsker at afvige fra planen. Og det gør det langt hen ad vejen svært for boligejerne at vælge eksempelvis træ frem for mursten. Dermed hæmmer en lang række lokalplaner rundt om i Danmark byggeriets bæredygtige udvikling, og det er en kendsgerning, som vi ganske enkelt bør have politiske drøftelser af på lokalt, regionalt og nationalt plan, forklarer Martin L. Petersen.

– Behøver ikke ligne norske bjælkehytter.
Han understreger samtidig, at man i dag er så langt med træbyggeri, at det ikke behøver begrænse udtrykket i lokalområderne, som lokalplanerne blandt andet har til formål at bevare. Træbyggeri kan nemlig opføres i alverdens størrelser, former og farver.

– En af lokalplanernes helt store fordele er, at det bidrager til ensartethed og harmoni i lokalområderne, og det ønsker vi naturligvis ikke at lave om på. Men i dag er man nået så langt inden for træbyggeri, at det ikke længere behøver at være en begrænsning i forhold til at skabe et ensartet udtryk, forklarer han og fortsætter:

– Mulighederne med træ er nemlig enorme, og man kan derfor langt hen ad vejen skabe et udtryk, der i stor grad harmonerer med det øvrige byggeri i området. Træbyggeri behøver med andre ord ikke ligne norske bjælkehytter, som i høj grad er en forældet opfattelse, der desværre nok fortsat lever hos mange. I dag er mange af de byggerier med det mest moderne udtryk faktisk bygget i træ.

På det digitale register for fysisk planlægning i Danmark, plandata.dk, er det muligt at søge alle kommunens lokalplaner frem.

Forslag til faktaboks:
Der er mange bæredygtige fordele ved at anvende træ i byggeriet. Træ er nemlig en fornyelig ressource, der optager CO2 fra atmosfæren under sin vækst og lagrer det gennem hele sin levetid, når det anvendes i byggeriet. Samtidig har det et lavt energiforbrug ved fremstilling, mens det ved bortskaffelse kan nyttiggøres til energiproduktion eller indgå som en naturlig del af naturens økosystem.

Læs mere om byggematerialers påvirkning på klimaet i denne rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut.