FRBDAGE er en årlig begivenhed, hvor kunstnere, foreninger, erhvervsdrivende og kulturinstitutioner på Frederiksberg viser, hvad de har at byde på. FRBDAGE afholdes i weekenden den 3. – 5. juni 2022.  

Frederiksberg Kommune søger i forbindelse med FRBDAGE 2022 en aktør, der kan løfte opgaven med at skabe et program for lørdagen. Programmet skal vise Frederiksbergs mange kvaliteter frem, have fokus på en kobling mellem kultur og erhverv og inddragelse af lokale aktører – gerne på forskellige lokationer i byens rum. 

Med opgaven følger et tilskud på 200.000 kr., som dækker både projektledelse og aktiviteter. Udover puljen på 200.000 kr. kan samarbejdspartnere søge om puljemidler i kommunens puljer til konkrete aktiviteter.

I opgaven ligger projektledelse, involvering af lokale aktører, planlægning af program, indhentning af tilladelser fra myndigheder til brug af pladser og veje, praktik omkring opstilling og nedtagning samt renhold, markedsføring og nabovarsling. 

Opgaven skal udføres i tæt dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen i Frederiksberg Kommune, og man skal deltage i 3-4 møder med netværksgruppen for FRBDAGE. 

Kultur- og Fritidsafdelingen står for at samle programmet for alle tre dage samt den overordnede markedsføring.  

Der vil være en forventning om, at aktøren påbegynder arbejdet med FRBDAGE primo 2022. 

I ansøgningen skal der fremgå en plan for inddragelse af interessenter, et bud på program og et budget. I udvælgelsesprocessen lægges der vægt på ansøgers overordnede idé og erfaring med planlægning og eksekvering af events. 

Ansøgning med idéoplæg og budget sendes til KF@frederiksberg.dk

Frist: fredag den 7. jan. 2022 kl. 12:00:00

Ved spørgsmål kontakt Hassel Löfstedt på halo02@frederiksberg.dk 

Se mere på frbdage.frederiksberg.dk/opencall
 

Foto: Anne Beth Witte