KL har varslet lockout på det kommunale område med virkning fra den 10. april 2018. For Frederiksberg Kommune betyder det, at en lang række områder, personalegrupper og borgere bliver berørt af situationen – vel at mærke, hvis lockouten og strejken bliver en realitet.

Frederiksberg Kommune er i øjeblikket i gang med at gennemgå de mange lockoutvarsler med henblik på at finde ud af, hvilke områder og medarbejdere, der er omfattet.

Der er udsigt til, at størstedelen af de ansatte ved dagtilbud og på undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne. En stor del af medarbejdergrupperne på det administrative område bliver også ramt. På det tekniske område vil primært teknisk service, håndværkere og specialarbejdere blive omfattet. Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger og endelig sundhedsplejen er også omfattet af lockoutvarslet.

KL har besluttet at undtage en række områder og institutioner. Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er altovervejende undtaget fra lockoutvarslerne, ligesom specialundervisning for børn og voksne er undtaget. KL undtager også enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved det kommunale beredskaber.

KL’s beslutning om at undtage ovenstående grupper er dog ikke ensbetydende med, at Frederiksberg Kommune går fri på alle disse områder. De faglige organisationer har varslet strejke, som for Frederiksberg Kommunes vedkommende bl.a. rammer hjemmeplejen og renovationsområdet m.v.

Du finder en mere specifik beskrivelse i Kort overblik over KL’s lockoutvarsler samt i oversigten over strejkevarslede områder på siden Konflikt 2018.

Så snart vi har et mere præcist overblik over, hvilke områder KL’s lockoutvarsler rammer og hvilken betydning, det får, vil vi orientere nærmere herom.

Hold øje med frederiksberg.dk/konflikt, som løbende vil blive opdateret. Berørte borgere vil desuden blive informeret direkte, når vi har det fulde overblik over konsekvenserne.