Sundhedsstyrelsen vil sikre sundhed for alle – uanset alder, race, religion og seksuelle præferencer. Det forpligter – også i deres indsatser for LGBTI+ personer.

Foto JTL

Undersøgelser peger på, at LGBTI+ personer som samlet gruppe generelt trives dårligere og har flere livsstils- og sundhedsrelaterede udfordringer end den øvrige befolkning.

I Sundhedsstyrelsen arbejder vi derfor med en lang række nye initiativer, der skal fremme sundhed og trivsel blandt LGBTI+ personer. Blandt initiativerne indgår en informationsindsats, som dels har til formål at understøtte almen praksis i at møde LGBTI-personer med åbenhed, fordomsfrihed, opdateret viden og relevante færdigheder. Vi har også fokus på særlige forebyggelsesindsatser for at fremme både mental og fysisk sundhed hos LGBTI+ personer, og på, at ældre LGBTI+ personer kan have særlige behov, når de får behov for pleje og omsorg i deres alderdom.

Hertil arbejdes bredt med seksuel sundhed samt sikring af høj kvalitet og lige adgang til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Det kan du også læse mere om på denne side.

Her kan du møde Sundhedsstyrelsen til Copenhagen Pride 2022

Mandag
Mandag den 15. august kl. 16:00 er Nina Rask, skuespiller og satiriker, i den varme stol hos Søren Brostrøm. Søren interviewer og snakker med Nina om sundhed og livet som LGBTI+ person. Du kan finde dem på Urban Garden-scenen foran Københavns Rådhus.

Tirsdag
Tirsdag den 16. august kl. 14:00 deltager Søren Brostrøm i en paneldebat om transpersoners møde med sundhedsvæsenet. Her vil de debattere erfaringer og udfordringer og se på mulige løsningsmodeller. Du kan finde debatten på Hovedkassen ved Københavns Rådhus.

Tirsdag den 16. august kl. 16:00 sender Sundhedsstyrelsen live på Facebook, hvor du kan stille spørgsmål til direktør for AIDS-Fondet, Lars Christian Østergreen, og direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. De svarer på spørgsmål om LGBTI+ personers møde med sundhedsvæsenet.

Lørdag
Lørdag den 20. august kl. 13 deltager Sundhedsstyrelsen i Copenhagen Pride Parade 2022.

Kilde.