Det er vigtigt at skabe byrum – også for børn, i byen. I Frederiksberg Bladet, kan man læse om at “de grå hegn bliver fjernet og skolegården åbner sig mod lunden, og bliver uden for skoletiden en udvidelse af byrummet for kvarterets beboere”, på legepladsen mod Vodroffslund.

Læs mere her.  

Foto: Anne Beth Witte