Når man nærmer sig Øresund på sin vej fra Roskilde, stiger den andel, som leasede biler udgør af de nye biler (tilgangen) til husholdningerne siden 2016.

De højeste leasingandele (30 pct. og derover) findes i syv kommuner langs Øresundskysten (inkl. Frederiksberg) med Gentofte Kommune som suveræn topscorer med over 45 pct. Samtidig ligger de 17 kommuner, der har de højeste leasingandele, alle øst for Roskilde. Århus Kommune har med 24 pct. leasede biler den højest andel uden

Leasing ved Øresund, foto: DST

for hovedstadsområdet. I 21 kommuner udgør leasing derimod mindre end 10 pct. af biltilgangen. I Lemvig er andelen med kun 5 pct., der leaser, lavest. Den samlede tilgang af nye personbiler til husholdningerne siden januar 2016 er på 436.700, hvoraf privatleasing udgør 84.200 biler eller 19,3 pct. Top-17 kommunerne lægger beslag på 38 pct. af leasingbilerne, mens bund-21 kommunerne står for 6 pct.

STOR STIGNING I BILSALGET PGA. FORVENTEDE PRISSTIGNINGER.
Tilgangen af nye personbiler i marts 2019 var på 24.100 (sæsonkorrigeret). Det er 18 pct. flere end i februar. Husholdningerne steg med 26 pct. og erhvervene steg med 5 pct. i forhold til februar. Den samlede tilgang i første kvartal 2019 var 27 pct. højere end i fjerde kvartal 2018, og det dækker over en stigning på 34 pct. i husholdningerne og 18 pct. i erhvervene.

Den meget store stigning i tilgangen kan sandsynligvis tilskrives et fremrykket bilsalg pga. en forventning om stigende priser i april i forbindelse med den planlagte – og senere udskudte – ikrafttræden af nye regler for måling af bilernes brændstofforbrug – WLTP. Se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:309.

På baggrund af erfaringerne med bilsalgets forløb ved tidligere afgiftsændringer i form af store stigninger og fald – senest august-september sidste år – vil bilsalget i de kommende måneder sandsynligvis jævne sig ud omkring en langsigtet udviklingstrend.