Andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder i Movias flextrafik stiger for andet år i træk. Knap ni ud af 10 kunder er tilfredse med Movias flextrafik. Det er en stigning på fire procentpoint i forhold til året før. Andelen af kunder, der oplever en tryg rejse med flextrafik, er også steget – trods Covid-19.

Den samlede tilfredshed med Movias flextrafik-ordninger stiger for andet år i træk. Det fremgår af den årlige undersøgelse af kundetilfredsheden, som analyseinstituttet Megafon har foretaget for Movia.

Kundeundersøgelsen viser, at der generelt er tilfredshed med Movias seks forskellige flextrafik-ordninger. Movia spørger blandt andet om kundernes tilfredshed med chaufførens service og kørsel, om man bliver afhentet og ankommer som aftalt, om kunderne føler de har en tryg og sikker rejse, samt om flexbilerne fremstår rene, vedligeholdt og sikre.

Også den relativt nye ordning, plustur, er med i undersøgelsen for første gang. Og her svarer hele 90 pct. af kunderne, at de er tilfredse eller meget tilfredse med servicen. Plusturen starter ved havelågen og kører kunden til et udvalgt skiftested, hvorfra det er nemt kan komme videre med bus og tog – eller omvendt.

Flexrute er den eneste ordning, hvor tilfredsheden generelt er gået tilbage. Her er tilfredsheden faldet til 79 pct., hvilket svarer til et fald på ni procentpoint. Flexrute kører borgere mellem hjem og f.eks. specialskole, pasningstilbud eller beskyttet værksted. De borgere, der gør brug af flexrute såvel som deres pårørende, har i særlig grad været ramt af den usikkerhed, som Covid-19 har medført med pludselige ændringer i de aftalte afhentningstidspunkter, lukkede institutioner m.m.

Generelt ser kundernes tilfredshed imidlertid ikke ud til at være påvirket negativt af Covid-19. Tværtimod stiger andelen af kunder, der oplever, at Movia i flextrafikken giver dem en tryg og sikker rejse med tre procentpoint til 88 pct. for 2020.

“I Movia glæder vi os over, at kundetilfredsheden i vores flextrafik generelt er høj. I et år med Covid-19, hvor vi har måtte foretage hyppige ændringer og derfor ikke altid har kunnet give den service, vi gerne ville, når vi ønskede det, er det særligt tilfredsstillende at se, at en stigende andel af kunderne oplever, at Movia giver dem en tryg og sikker rejse”, siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Flere kunder nævner endvidere, at de er glade for at flextrafik eksisterer, da de ellers ville være “fanget” i eget hjem. Megafons kundeundersøgelse er foretaget hen over månedsskiftet september/oktober 2020. I alt 1.018 respondenter har deltaget i undersøgelsen.

Fakta

• 20. marts 2020 stoppede Movia midlertidigt for kontantsalg som følge af corona-situationen og afsatte ekstra ressourcer til at hjælpe borgerne godt over på de digitale løsninger.
• Kunderne har kunnet bestille kørsel over telefonen til særlige formål som indkøb, lægebesøg, begravelse, hjemtransport fra aflastning og genoptræning.
• Movia har siden 28. september 2020 kunnet tilbyde bestilling af kørsel over telefonen, hvis man blot én gang havde oprettet sig som kunde med NemID på Movias hjemmeside, og har sideløbende arbejdet på den løsning, som også kendes fra flexhandicap.
• Fra 23. november 2020 har Movia tilbudt flextur-kunder at betale alle ture samlet én gang om måneden, når de bestiller ture over telefonen. Dermed kan man oprette sig som kunde og betale på faktura uden at have NemID.
• Kontantsalget er fortsat midlertidigt indstillet for at undgå tæt kontakt mellem chauffør og kunder.