Som følge af sundhedsmyndighedernes opdaterede restriktioner for håndtering af COVID-19 omfatter kravet om brug af mundbind nu også landets jobcentre. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

De nye regler betyder, at såvel borgere som ansatte som udgangspunkt skal bære mundbind eller visir, når de opholder og bevæger sig rundt i venteområder/modtagelse på jobcentrene. Det samme gælder ved ophold/deltagelse i jobsøgningsværksteder eller åbne vejledningscaféer, pc-rum eller lignende. Medarbejderen og borgeren skal som udgangspunkt også have mundbind på ved individuelle fysiske samtaler.

Kravet gælder fra og med mandag den 16. november 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forlængelse heraf udsendt brev til alle landets kommuner og a-kasser samt ændringsbekendtgørelse, der beskriver reglerne for brug af mundbind i jobcentre.

Brev om krav om mundbind i landets jobcentre (nyt vindue)

Spørgsmål til reglerne kan rettes til STARs hovedpostkasse på STAR.dk. Henvendelserne vil blive besvaret hurtigst muligt.

Kontakt STAR