Fejl i Social- og Indenrigsministeriets officielle takster for tabt arbejdsfortjeneste betyder, at Frederiksberg Kommune genoptager visse sager for perioden 2017-2019. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Hvis du er omfattet af denne fejl, vil din sag blive genoptaget, og du vil blive kontaktet direkte af Familieafdelingen inden den 1. december 2020. Du er velkommen til at kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål til din sag.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

De genoptager visse sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste grundet en lovgivningsfejl, som betyder, at nogle forældre, som har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kan have modtaget for lidt. Det drejer sig om sager, hvor der har fundet udbetaling sted efter den 1. februar 2017. Der er tale om de sager, hvor der er udbetalt op til ydelsesloftet i den nævnte periode.

På grund af lovgivningsfejlen har Social- og Indenrigsministeriets satser for ydelsesloftet for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, stk. 2, været beregnet forkert i perioden 1. juli 2012 til 31. december 2019. Lovgivningsfejlen blev rettet pr. 1. januar 2020. I 2020 er ydelsesloftet på 31.936 kr. om måneden. I tabel 1 nedenfor ses de anvendte fejlagtige satser og de regulerede satser.

Ovenstående betyder, at Familieafdelingen i Frederiksberg Kommunes (på linje med andre af landets kommuner) genoptager visse sager om kompensation til forældre for tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet af barn med handicap eller langvarig sygdom.

Det drejer sig kun om de sager, hvor borgere (forældre) har været omfattet af ydelsesloftet. Disse borgere kan have krav på efterregulering af ydelsen og udbetaling af det, de har modtaget for lidt.

Nogle krav kan være forældede
I de sager, Frederiksberg Kommune genoptager, vil et eventuelt krav om efterbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kunne være helt eller delvis forældet. At et krav er forældet betyder, at man ikke længere kan kræve at få det udbetalt, selv om man faktisk havde ret til det, før forældelsen indtrådte.

Som udgangspunkt vil krav på efterbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste være forældet, hvis kravet vedrører udbetalinger, der ligger mere end tre år tilbage i forhold til, hvornår kommunen blev bekendt med fejlen. Kommunen blev bekendt med fejlen ved Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 6. februar 2020 om kommunernes pligt til at genoptage visse sager efter lov om social service (SKR nr. 9067 af 6. februar 2020).

Det betyder, at krav på efterbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, der er udbetalt før den 6. februar 2017 (dvs. udbetalinger i slutningen af januar 2017) som udgangspunkt er forældede.

Hvad sker der nu
Frederiksberg Kommunes Familieafdeling har nu identificeret de sager, hvor kommunen har udbetalt kompensation til forældre for tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet af barn med handicap eller langvarig sygdom i perioden fra februar 2017 til december 2019, og hvor kompensationsbeløbet er blevet begrænset af ydelsesloftet.

Familieafdelingen vil i løbet af oktober og november 2020 skrive til alle identificeret berørte borgere, hvis sag genoptages med henblik på genberegning og eventuel efterbetaling.

Links
Rådgivning og støtte til børn og unge med handicap