Der er nu 19 kommuner med i aftale mellem Region Hovedstaden og hovedstadskommunerne. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Region Hovedstadens Akutberedskab sender hver morgen en kortege af biler med podere ud til kommunerne i Region Hovedstaden. Folkene fra akutberedskabet sikrer, at alle de borgere, som ikke selv kan komme til podning på de regionale teststeder eller på hospitalerne, har mulighed for at blive testet.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Hvis en borger eller en medarbejder på et plejehjem bliver testet positiv for corona, så starter smitteopsporingen blandt andet med test af de øvrige beboere og medarbejdere. I nogle kommuner står Akutberedskabet for al test i ældreplejen, men 19 kommuner i hovedstadsregionen har tilsluttet sig en aftale med Region Hovedstaden, så kommunerne også selv kan bidrage med en del af podningen af personale og borgere.

Hurtigere prøver – større tryghed
“Aftalen betyder, at vi kan stoppe smittespredningen mere effektivt, hvis der opstår smitte på fx et plejehjem eller en institution. Men denne aftale kan vi reagere hurtigt og få testet vores borgere og medarbejdere endnu hurtigere – og det betyder i sidste ende større tryghed for vores ældre og sårbare borgere,” siger Ole Bjørstorp (S), borgmester i Ishøj Kommune.

De medarbejdere, som skal udføre podningerne, vil blive oplært af Region Hovedstaden, som også stiller værnemidler, udstyr og remedier til prøvetagning til rådighed. Regionen sørger for at hente prøver, når podningen er foretaget.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for det gode samarbejde med kommunerne. “Vi er nødt til at ruste os til en lang vinter med corona, så derfor er samarbejdet med kommunerne vigtigt, så vi sammen kan passe på de allermest sårbare borgere. Derudover kan det ofte være mere trygt for den enkelte borger, at det er en medarbejder, der er rundt om vedkommende i hverdagen, som skal pode i halsen.”

Også hjemmepodninger
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der guider til, hvem og hvor mange der skal testes, og derefter planlægger kommunen og Akutberedskabet i fællesskab det praktiske omkring testene.

“Vi har et rigtig fint samarbejde med plejehjemmene, og jeg har stor ros til alle plejehjem og plejecentre fra Akutberedskabet. Alle steder møder vi dygtigt og engageret personale, der passer på de ældre og svage. De gør et stort arbejde for at håndtere og stoppe smitten,” siger Louise Pausgaard, sektionsleder for den udekørende podefunktion og udbrudshåndtering på Akuttelefonen 1813.

Akutberedskabet besøger plejehjem og tester borgere for coronavirus alle ugens dage – og har på en enkelt dag testet næsten 800 borgere fordelt på 10 plejehjem.

Fakta – aftale med kommunerne

  • Der er udarbejdet en aftale mellem regionen og kommunerne om udbrudshåndtering, som kommunerne har haft mulighed for at tilslutte sig siden 5. maj 2020. Aftalen udløb i november, men på baggrund af de gode erfaringer med aftalen er aftalen forlænget frem til den maj 2021.  Læs mere på Region Hovedstadens hjemmeside

Fakta – Akutberedskabet rykker ud

  • Den udgående podefunktion i Region Hovedstaden kan ved udbrudshåndtering køre ud og teste borgerne inden for 24 timer, og efter en uge bliver de testet igen.
  • Den udgående podefunktion kører også ud til hjemmepodninger bestilt af praktiserende læge eller hospitaler. Det er til borgere, der ikke fysisk eller psykisk er i stand til at komme til et corona-teststed, og som har en planlagt aftale på hospitalet eller har symptomer på COVID-19.
  • Derudover har Akutberedskabet en særlig aftale om at pode socialt udsatte og hjemløse, hvor man blandt andet kommer ud til væresteder og herberg.