Frederiksberg Kommune besluttede mandag aften at ophæve samarbejdet med Skou Gruppen A/S om renoveringen af Frederiksberg Svømmehal. Entreprenøren har længe haft vanskeligheder ved at leve op til aftalerne, og forhandlingerne, som har kørt sideløbende med renoveringsopgaven igennem det meste af 2021, har ikke givet de nødvendige resultater, meddeler kommunen. 

På mødet mandag aften valgte en enig Magistrat at ophæve den entrepriseaftale, som er indgået mellem Frederiksberg Kommune og Skou Gruppen A/S, om renoveringen af Frederiksberg Svømmehal.

Ophævelsen sker på baggrund af den påkravsskrivelse som Frederiksberg Kommune sendte til Skou Gruppen den 10. december 2021, hvor kommunen varslede ophævelse af entrepriseaftalen medmindre Skou Gruppen kunne sandsynliggøre, at det blandt andet var muligt for dem at gennemføre det aftalte projekt inden for en aftalt tidsplan og med den fornødne kvalitet i arbejdet.

Skou Gruppen svarede på påkravsskrivelsen inden fristens udløb den 5. januar 2022. Svaret er siden da blevet gransket af kommunens rådgivere, advokater og faglige medarbejdere, og vurderingen er klar: Skou Gruppen er ikke fremkommet med en plan eller har udvist en samarbejdsvilje, der i fornødent omfang har betrygget Frederiksberg Kommune i, at Skou Gruppen kan og vil gennemføre de resterende opgaver i henhold til den seneste samarbejdsaftale.

Projektet er allerede betydeligt forsinket og Skou Gruppen skulle have været færdig i maj 2021. Det er vurderingen fra Frederiksberg Kommune og dennes rådgivere, at der er væsentlig risiko for yderligere forsinkelse i forbindelse med de udestående arbejder og som følge af væsentlige kvalitetsmæssige problemer ved de udførte arbejder.

Borgmester på Frederiksberg, Michael Vindfeldt udtaler:

”Nok er nok. Vi har strakt os meget langt i denne sag, og nu er tålmodigheden simpelthen sluppet op. Vi har ikke oplevet en entreprenør, som er indstillet på at finde en fornuftig løsning eller forholder sig til de reelle udfordringer, som er i projektet. Og så har vi ikke andet valg end at afbryde samarbejdet”.

Udfordringerne med renoveringen af svømmehallen giver også stof til eftertanke i forhold til, hvordan man fremadrettet sikrer at lignende problemer ikke opstår.

”Der er ingen tvivl om, at vi oplever en byggebranche, som har virkelig travlt, og noget tyder på, at det også skal få os som myndighed og forvaltere af borgernes skattekroner til at kigge vores leverandører og entreprenører ekstra godt efter i sømmene, så vi undgår at havne i lignende situationer. Sager som denne hører heldigvis til sjældenhederne.”, slutter borgmester Michael Vindfeldt.

Ophævelsen af aftalen med Skou Gruppen overgår nu til kommunens advokat, advokatfirmaet Poul Schmith, også kendt som Kammeradvokaten, og samtidig vil kommunen iværksætte et genudbud af renoveringsopgaven. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår svømmehallen kan stå færdigt.

Foto: ABW