Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse. 

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj opfordrer alle interesserede til at give deres mening til kende, så kommunalbestyrelsen bliver klædt bedst muligt på til at træffe den endelige beslutning om planen:

”Frederiksberg er en fantastisk by med sin helt egen identitet. Det skal vi bevare, samtidig med at vi udvikler byen. I kommunalbestyrelsen lægger vi stor vægt på, at borgerne bliver hørt – især i så vigtigt et spørgsmål som dette.

Den fysiske udvikling af byen er noget, mange mennesker går op i, og som rummer mange udfordringer og dilemmaer. Derfor vil jeg gerne understrege, at alle bidrag har betydning for den videre proces,” siger han. 

Undervejs i høringsperiode er der borgermøde om forslaget. Det finder sted den 28. marts fra klokken 19 til 21 i KU.BE på Dirch Passers Allé 4.

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen, håber på stort fremmøde:

”Frederiksberg oplever de samme udfordringer som andre store byer – nemlig befolkningsvækst. Men Frederiksberg er geografisk meget lille, og det giver nogle store dilemmaer i byudviklingen. Vi skal gøre plads til og skabe gode rammer for alle vores borgere og virksomheder, samtidig med at vi bevarer æstetikken og den grønne identitet.

Derfor håber vi, at borgerne, virksomheder og alle andre interessenter fortsat vil engagere sig og spille konstruktivt med i den udvikling, der sker i byen” siger han.   

Kommuneplan 2017 kan ses på frederiksberg.dk eller i Borgerservicecentret og på bibliotekerne.