Nu bliver det endnu lettere at genbruge affald i byen. Frederiksberg Kommunes 10 genbrugs-øer til plast, metal og papir bliver permanente, og måske er der flere på vej. Det skriver kommunen i en pressemeddelelese.

Frederiksbergs borgere og gæster har taget byens ti genbrugsøer til sig. Derfor bliver øerne gjort permanente. Det besluttede kommunens By- og Miljøudvalg på et møde mandag den 31. oktober.

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) er glad for, at Frederiksbergs grønne profil på den måde bliver styrket:
“Frederiksberg går ind for bæredygtighed – ikke mindst på det miljømæssige område. Genbrugs-øerne er et godt eksempel på, hvordan vi sikrer vores fælles Frederiksberg ved at gøre genbrug mere tilgængeligt, når vi bruger byen. Det grønne er en del af Frederiksbergs identitet, og med de gode erfaringer, vi har med genbrugs-øerne, er det meget muligt, der kommer flere med tiden.”

Frederiksbergs borgerne er da også glade for øerne, der blev etableret som et forsøg i 2012. Det viser en undersøgelse i sommer blandt 216 Frederiksbergborgere, hvor 94 procent ønskede at bevare genbrugs-øerne.

Det understreger Frederiksbergborgeres ønske om en endnu grønnere by, mener udvalgsformand Jan E. Jørgensen (V):
“Det er meget positivt med den store vilje til at skabe et endnu grønnere Frederiksberg. Genbrugs-øerne ude i byen gør det naturligvis ikke alene. Men de bidrager flot til byens samlede miljøgevinst – fx svarer 775 kg metal til genbrug til 44.000 nye dåser,” siger han.

Miljøgevinster per år ved de 10 genbrugs-øer

445 kg plast til genbrug, som svarer til en besparelse på 890 kg råolie
1.875 kg papir til genbrug, der svarer til energien fra en 60W pærer, som har være tændt uafbrudt siden 1960
775 kg metal til genbrug, som svarer til 44.000 nye dåser, samtidig med at man undgår 28.500 kg affald fra produktion af jomfrueligt metal.

Her finder du genbrugs-øerne

Frederiksberg Have ved indgangen til haven bag andedammen ved Rådhuset
Søfronten ved Sankt Jørgens Sø
Julius Thomsens Plads
Egernvej
Lindevangsparken
Solbjerg Plads
Grøndalen
Grøndalsengen
Aksel Møllers Have
Hostrups Have