Kollegieboliger, idrætsfaciliteter, en ny placering til den Franske Skole og grønne områder. Det er hovedelementerne i forslag til lokalplan for bycampus på Rolighedsvej. Forslaget er i høring til 18. februar, og der er borgermøde den 28. januar.

Alle er velkomne, når Frederiksberg Kommune inviterer til borgermøde om lokalplanen, og borgmester Simon Aggesen (C) håber på stort fremmøde: ”Vi stiller høje krav til nyt byggeri på Frederiksberg: det skal være af høj arkitektonisk kvalitet, give noget nyt til byen og samtidig passe på det grønne. Endelig er det afgørende, at nyt byggeri besluttes og udføres i tæt dialog med naboerne, og i dette projekt har naboerne allerede tilkendegivet deres bekymring for, om det nye byggeri bliver for tæt og højt. Jeg håber, mange vælger at deltage ved mødet og give deres mening til kende. Det giver kommunalbestyrelsens medlemmer det bedst mulige udgangspunkt for at træffe den endelige beslutning i sagen,” siger han.

Lokalplanforslaget kommer med forslag til ny placering for Den Franske Skole, der flytter fra den nuværende placering på Frederiksberg Allé. Samtidig skal projektet skabe cirka 570 flere kollegieboliger og cirka 170 forsker-/iværksætterboliger, og der skal også være plads til familieboliger, idrætsfaciliteter, og grønne områder.

Forslaget betoner også, at bevaringsværdige bygninger, træer og Den Grønne Sti skal indarbejdes i de kommende planer, at de nye boliger bliver bygget bæredygtigt, og at området skybrudssikres som led i projektet.

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V) understreger vigtigheden af borgermødet: ”Forslaget til lokalplan er blevet til efter en lang og spændende proces med tidlig borgerinddragelse og arkitektkonkurrence. Når DTU ikke længere skal bruge området, er det vigtigt at få det åbnet og knyttet til resten af byen. Det fremlagte forslag muliggør både idrætshal, park og andre tilbud henvendt til borgerne på Frederiksberg. Der er gjort meget ud af, at arkitekturen passer til stedet. Nu glæder jeg mig til at drøfte forslaget på borgermødet, hvor alle meninger og input er velkomne. Samtidig vil jeg opfordre alle til at skrive deres kommentarer på høringsportalen” siger han.

Borgermødet finder sted tirsdag 28. januar klokken 19 til 21 i Multisalen, bygning A, på Skolen ved Bülowsvej, Thorvaldsensvej 24 på Frederiksberg. Lokalplanforslaget kan ses på høringsportalen, hvor det også er muligt at skrive sit høringssvar. Se linkboksen. Frist er 18. februar.

Læs mere her.