Københavns Politi og Frederiksberg Kommune inviterer til borgermøde onsdag den 18. januar 2023, hvor de  gerne vil drøfte, hvordan vi sammen øger cyklisters sikkerhed og tryghed på Frederiksberg.

Onsdag den 18. januar 2023 kl. 17-19 slår de dørene op på Frederiksberg Rådhus og inviterer borgere, der bor eller ofte færdes på Frederiksberg, til borgermøde.

På mødet sætter de fokus på cyklisterne, og de vil gerne have dine input og forslag til, hvordan I sammen skaber øget tryghed og sikkerhed for cyklisterne på Frederiksberg. Samtidig vil de gerne høre og drøfte dine ideer til, hvilke roller politi, kommune og borgere kan spille i løsningerne.

»I Københavns Politi satte vi sidste år ekstra fokus på sikkerheden for cyklister og fik rigtig mange gode forslag fra borgerne over hele politikredsen i vores borgerråd. Nu er tiden kommet til at zoome ind på borgerne i en af de kommuner, vi dækker, og derfor inviterer vi nu – sammen med Frederiksberg Kommune – til en snak med et mere lokalt fokus,« siger politidirektør Anne Tønnes.

Flere borgere på Frederiksberg har på forhånd tilkendegivet, at især spørgsmål om, hvordan de skaber en bedre adfærd på cykelstierne på Frederiksberg og hvordan de får flere børn til at cykle, fylder for dem. De emner vil de derfor gå i dybden med på mødet.

»Rigtigt mange vælger at cykle, når de skal gennem byen. Det er nemt og hurtigt og fordelene er mange i form af bedre sundhed, renere luft og mindre pres på vejene og i den kollektive trafik. Vi arbejder løbende på at forbedre forholdene, blandt andet ved at anlægge nye cykelstier og sætte flere cykelstativer op. Men vi skal gøre endnu mere, så vi også får børnene og de unge med på cykelholdet. Derfor glæder jeg mig meget til at mødes med borgerne og politiet, så vi sammen kan blive klogere på, hvordan vi skaber endnu mere tryghed og sikkerhed for byens cyklister,« siger borgmester Michael Vindfeldt (S).

Mødet bliver holdt fra kl. 17-19 og der vil være lidt let forplejning til de fremmødte. Undervejs vil Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet bidrage med deres viden om hhv. adfærd og sikkerhed blandt cyklister og en undersøgelse af børns cykelvaner. Har du teenagere i husstanden, som også cykler jævnligt på Frederiksberg, er du meget velkommen til at tage dem med.

Tilmeld dig eller jer til mødet ved at sende dit navn til cyklister@frederiksberg.dk senest den 11. januar 2023.

Kilde: Københavns Politi.

Foto JTL