Alle er velkomne til åben ideworkshop om, hvordan byens nye kvarter skal være, når Frederiksberg Hospital lukker i 2023. Når Frederiksberg Hospital lukker i 2023, får Frederiksberg en enestående mulighed for at skabe et helt nyt kvarter, samtidig med at hospitalsgrunden bibeholder de mange bevaringsværdige bygninger og træer.

Mulighederne på og ønskerne til grunden er mange. Derfor inviterer Frederiksberg Kommune alle interesserede borgere til at deltage i en af de idéworkshops, der bliver afholdt i løbet af sommeren. Idéer, overvejelser og forslag bliver efterfølgende en del af den proces, der skal føre frem til en vision for området.

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) opfordrer alle interesserede til at deltage: ”Det hører til sjældenhederne, at vi kan skabe et helt nyt kvarter i vores tæt bebyggede by, så vi skal i gang med et vigtigt arbejde. I den forbindelse vil vi gerne have borgernes input og ideer – første gang her i visionsfasen men også senere hen i forløbet, for det skal være hele byens nye kvarter,” siger han.

Workshoppen, som er én ud af flere muligheder for at deltage i visionsprocessen, finder sted som et led i Frederiksbergdagene fredag den 8. juni fra klokken 15 til 18. Den foregår på selve Hospitalsgrunden på Stockflethsvej 2, og programmet byder ud over selve workshoppen på temavandringer om historie, arkitektur og haveanlæg.

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V) understreger, at der på nuværende tidspunkt alene arbejdes med at udvikle en vision: ”Lige nu handler det om at få idéer, og i den fase skal vi ikke lægge begrænsninger på arbejdet. Men det er vigtigt at erkende, at ikke alle idéer, ønsker og forventninger kan komme med i visionen og det arbejde, der følger bagefter. Når vi alligevel har denne fase nu, er det fordi det klæder os kommunalbestyrelsesmedlemmer meget bedre på til at skabe en vision, der favner bredest og giver mest synergi,” siger han.

Workshoppen bliver gentaget i løbet af sommeren – dag og tid bliver annonceret i Frederiksbergbladet og på www.frederiksberg.dk.

Man kan også skrive om sine idéer og ønsker vedrørende Hospitalsgrunden på www.frederiksberg.dk fra 8. juni og på kommunens facebookside.