Foretræde er et rum for dialog mellem borgere og politikere i Frederiksberg Kommune. På et foretræde får du mulighed for at fortælle politikerne, hvad du mener om et givent emne, og du får mulighed for en dialog med politikerne om emnet. Politikerne kan stille opfølgende spørgsmål til dig, ligesom du kan stille afklarende spørgsmål til dem om det, du har fremlagt. 

Hvis du gerne vil have et foretræde for et af de politiske udvalg den 15. maj, skal du sende en mail til juridisk@frederiksberg.dk senest den 1. maj.

Læs mere på frederiksberg.dk/politikerdialog

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Kilde.