7.326 ansøgere får i dag tilbudt en studieplads på en af Københavns Universitets bacheloruddannelser. Det er en stigning på 6,6 procent i forhold til sidste år. Af de optagne er 83,7 procent kommet ind på deres 1.-prioritet.

Årets optag er steget med 453 personer i forhold til 2018, og Københavns Universitet er dermed det universitet i Danmark, der optager flest nye bachelorstuderende i 2019. Stigningen kan blandt andet tilskrives en politisk beslutning om at øge kapaciteten på medicinstudiet med 97 studiepladser. Dertil kommer i alt 126 pladser på to nyoprettede ‘data-science’-uddannelser.

– Det er positivt, at Københavns Universitet i 2019 kan tilbyde studieplads til over 400 flere unge mennesker, end vi gjorde i 2018. Vores to nye uddannelser, datalogi-økonomi samt machine learning og datavidenskab, har begge fået en flyvende start med fuldt optag. Og så optager vi næsten 100 ekstra medicinstuderende, udtaler prorektor Bente Merete Stallknecht.

Prorektoren, der har særligt ansvar for universitetets uddannelser, undrer sig dog over, at relativt få unge mennesker har søgt ind på sproguddannelserne: – Kultur og kommunikation er væsentlige kompetencer i en international verden. Men det positive er, at der stadig er ledige pladser på sproguddannelserne, hvilket giver en ekstra chance til potentielle ansøgere. Vi har også ledige pladser på andre uddannelser, for eksempel bacheloruddannelsen i naturressourcer, hvis der skulle være nogen, der vil være med til at løse verdens problemer, der jo, som bekendt, ikke løser sig selv, siger Bente Merete Stallknecht.

Ny kvote 2-model fra 2020.
Københavns Universitet har fokus på at begrænse frafald og styrke uddannelseskvaliteten gennem optagelse af studerende, der har de rette faglige kvalifikationer og er motiverede for uddannelsen. Som led i disse bestræbelser indfører universitetet fra 2020 en ny optagelsesmodel for kvote 2. Fra 2020 vil karakterkravet på 6,0 kun gælde i kvote 1, og det betyder, at alle ansøgere igen vil kunne søge i kvote 2. I kvote 2 vil ansøgerne til gengæld skulle bestå en prøve for at gå videre i ansøgningsprocessen.

Læs hele pressemeddelelsen