Nu går København og Frederiksberg sammen om at sætte strøm til de sidste fem buslinjer i 2025. Dermed er kommunerne klar til 100 procent nulemissionsbusser inden udgangen af 2025.

Foto ABW

Om et par år kan det meget vel være helt slut med de CO2-udledende busser i København og på Frederiksberg. De to hovedstadskommuner er gået sammen om at omstille buslinjerne 12, 21, 33, 37 og 78 i 2025. Det baner vejen for, at de to kommuner indfrier deres mål om 100 procent emissionsfri busdrift i 2025. Movia vurderer nemlig, at det netop er de fem buslinjer, der i 2025 vil mangle at blive udskiftet, før omstillingen til nulemissionsbusser er komplet på de to kommuners buslinjer.

”Som overborgmester er jeg stolt af, at vi sammen med Frederiksberg nu har taget et afgørende skridt mod en ren og grøn bustrafik i København. Det har mange fordele for byen og for københavnerne, der vil kunne mærkes. Vi får elbusser, der hverken larmer, sviner eller udleder CO2, og med den samlede omstilling til el er vi tættere på CO2-neutralitet for byens udledninger”

Sophie Hæstorp Andersen Overborgmester i Københavns Kommune

”På Frederiksberg vægter vi ren luft og mindre støj i bybilledet meget højt, og derfor har vi på Frederiksberg siden 2018 stillet krav om emissionsfri busser i nye udbud. Det glæder mig meget, at borgerne på Frederiksberg og i København nu kan se frem til at få 100 procent emissionsfri busser inden udgangen af 2025. Det er også en del af vores vision om at være elbil-by nr. 1″

Michael Vindfeldt, Borgmester i Frederiksberg Kommune.

Københavns Kommune besluttede i 2019, at alle buslinjer, der finansieres af kommunen, senest i 2025 så vidt muligt skal omlægges til nulemissionsbusser. I dag er 13 linjer omstillet til emissionsfri drift, og samlet vil 22 linjer være omstillet i december 2023 – det svarer til 57 procent. Yderligere 12 linjer kan omstilles inden udgangen af 2025, og dermed vil 34 buslinjer, svarende til cirka 90 procent af busdriften, være omstillet til nulemissionsbusser. Omstillingen af buslinjerne 12, 21, 33, 37 og 78 i 2025 udgør de sidste ti procent.

På Frederiksberg kører der 11 buslinjer og tre Frederiksbergbusser. Med udgangen af 2023 vil syv buslinjer og dermed 57 procent af busdriften være omstillet til el. Yderligere to buslinjer samt Frederiksbergbusserne vil inden udgangen 2025 blive omstillet. Det vil betyde, at over 90 procent af busdriften er emissionsfri. Linje 12 og 37 udgør de sidste 10 procent af busdriften.

Københavns og Frederiksbergs beslutning om at bringe driften i de sidste kontrakter med dieseldrift til ophør før tid og omstille linjerne til nulemission er derfor det sidste afgørende skridt mod kommunernes mål om emissionsfri busdrift i 2025.

Når alle busser i Københavns Kommune er omstillet fra diesel til nulemission i 2025, vil buskørslen alene i Københavns Kommune spare klimaet for i alt cirka 17.000 tons CO2 pr. år.

De nuværende kontrakter for de fem buslinjer udløber i årene efter 2025. For at komme i mål med emissionsfri busdrift i 2025 har Københavns og Frederiksberg Kommune derfor besluttet at bede Movia bringe de sidste linjer med dieseldrift til ophør før tid og give kompensation til busoperatørerne. Dermed kan Movia nå at udbyde buslinjerne med krav om nulemission og start i 2025.

Københavns Kommunes kompensation til busoperatørerne ventes at blive 34-44 mio. kr. samlet set i perioden 2025-2029. Frederiksberg Kommunes kompensation ventes at blive 3,4-5 mio. kr.

Fakta

  • Københavns og Frederiksberg kommune vil anmode Movia om at indstille dieseldriften før kontraktophør for buslinjerne 12, 21, 33, 37 og 78, da de ikke naturligt omstilles til nulemission inden 2025, fordi kontrakterne for disse linjer løber til henholdsvis 2026 og 2029. Med beslutningen om at bringe dieseldriften til ophør før tid, kan Movia nå at udbyde buslinjerne med krav om nulemission og start i 2025.
  • Buslinjerne ejes i fællesskab mellem København og Frederiksberg, Gentofte, Rødovre, Tårnby og Dragør Kommune. Københavns Kommune vil sammen med Frederiksberg finansiere den fulde omstilling inkl. kompensation til busoperatørerne og nabokommunernes andel af udgifterne. Movia vurderer, at dette vil koste Københavns Kommune i størrelsesordenen 34-44 mio. kr. og Frederiksberg Kommune i størrelsesordenen 3,4-5 mio. kr. samlet set i perioden 2025-2029.
  • I budget 2019 besluttede Københavns Kommune, at alle buslinjer, der betjener kommunen, senest i 2025 så vidt muligt skal omlægges til nulemissionsbusser. Målet indgår også i klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik indgået med den daværende regering i 2020.
  •  Frederiksberg Kommune vedtog med elbilstrategien i 2019 et mål om, at alle nye busser skal være nulemissionsbusser og at alle busserne skal være omstillet i 2030. Med Frederiksberg Kommunes budget for 2021 og 2022 blev det besluttet, at der skal ske en hurtigere omstilling af den kollektive transport, og partierne fremrykkede omstillingen fra 2030 til 2025. Partierne har med udmøntningen af kommunens klimafond 2021 – 2025 afsat midler til den fremrykkede omstilling til 100 % emissionsfri busser i 2025. Målet indgår også i klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik indgået med den daværende regering i 2020.

Kilde Københavns Kommune.