Et større renoveringsarbejde af den bevaringsværdige ejendom Lindehuset på Frederiksberg er netop afsluttet. Projektet har blandt andet omfattet en udskiftning af bygningens 700 vinduer, hvor der er blevet sat nye i med koblede rammer for at respektere den oprindelige arkitektur, dæmpe trafikstøjen fra vej og metro og samtidig øge varmekomforten for ejendommens beboere.

På et trafikeret hjørne i Lindevangskvarteret på Frederiksberg ligger Lindehuset, hvor et omfattende renoveringsprojekt netop er blevet afsluttet. Her er facaderne inklusive murværk, ornamentik og hoveddøre istandsat, mens alle vinduer i hele ejendommen, herunder trappeopgange og 156 lejemål, er blevet udskiftet. Bygherren Frederiksberg Boligfond v/PrivatBo stillede i forbindelse med renoveringen og i samråd med sbs rådgivning både lydmæssige og arkitektoniske krav, som Frovins koblede vinduer kunne imødekomme. PNP-BYG A/S vandt udbuddet med Frovins koblede vinduer, som netop er blevet monteret i ejendommen: – Bygherren ønskede at bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk samtidig med, at vinduerne dæmpede støjen fra den trafikerede vej og metroen, som ligger lige ved siden af. Derudover skulle vinduerne selvfølgelig leve op til de gældende energikrav, så der var mange forskellige behov, der skulle opfyldes. Her kunne Frovins koblede vinduer leve op til alle kravene, fortæller Carsten Jensen, der er direktør hos PNP-Byg.

Arkitektur fra 1921 – Energikrav fra 2020.
Udover Frederiksberg Boligfond v/PrivatBo, sbs rådgivning og PNP-BYG A/S var også Frederiksberg Kommune inde over de æstetiske overvejelser i forbindelse med renoveringen. Det fortæller Ulla Munk Beilin, der er arkitekt hos sbs rådgivning: – Valg af vindue, profil på udvendige indfatninger, farvesætning og andre æstetiske valg er truffet i dialog med Frederiksberg Kommune, da bebyggelsen repræsenterer en høj bevaringsværdi. Selve vinduesudskiftningen omfatter omkring 700 vinduer i beboelse og trapperum, hvor punkterede og uoriginale termovinduer er blevet skiftet til et koblet vindue, som er energirigtigt og respekterer husets bevaringsværdige og detaljerige arkitektur.

Det koblede vindue stammer helt tilbage fra 1840’erne, hvor det op igennem slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet blev populært at anvende i alt lige fra patriciervillaer til boligejendomme. I løbet af de senere år er der dog sket meget inden for koblede vinduer, der har bevaret den oprindelige stil, men samtidig er blevet opdateret ud fra nutidens høje energi- og lydmæssige krav.

– I dag er Frovins koblede vinduer i stand til at opretholde profiler, detaljering og formater fra det oprindelige vindue samtidig med, at vinduet opfylder alle krav til et moderne lydisolerende og energirigtigt vindue. På den måde kan vinduet således ikke alene bevare storbyens oprindelige udtryk, men også give beboerne i lejlighederne i byerne et støjfrit pusterum, forklarer salgschef hos Frovin Vinduer & Døre, Claus Haastrup, og fortsætter: – Lindehuset ligger nemlig lige midt i det pulserende byliv, hvor hverdagen ofte kan være hektisk. Her kan den støjreducerende funktion bidrage til, at beboerne har et sted, hvor de kan trække sig tilbage i ro fra trafikken – og på den måde også mindske risikoen for stress, der er forbundet med støj.

Fortsætter det gode samarbejde.
Renoveringen af Lindehuset har været et omfattende byggeprojekt, hvor det er vigtigt, at samarbejdet fungerer optimalt. Frovin har tidligere leveret vinduer til Den Sønderjyske By på Frederiksberg, der var et større renoveringsprojekt af 300 boliger med Frederiksberg Boligfond v/PrivatBo som bygherre og med sbs rådgivning og PNP-Byg A/S som henholdsvis rådgiver og hovedentreprenør. De fælles erfaringer og det gode samarbejde er videreført i renoveringsprojektet på Lindehuset:

– Vores fælles projekterfaring fra blandt andet Den Sønderjyske By har betydet, at opgaven er forløbet rigtig godt og med stor professionalisme. Og det håber vi også, at andre kan se på det færdige resultat, slutter Carsten Jensen fra PNP-BYG A/S.

Renoveringsprojektet af Lindehuset er igangsat i slutningen af 2018, og de sidste vinduer er netop afleveret.

Lindehuset er en smuk rødstensejendom beliggende i Lindevangskvarteret på Frederiksberg. Bebyggelsen, der udgør en samlet karré, er opført i 1921 og rummer i alt 156 boliger. I midten af karréen er et hyggeligt gårdmiljø med basketballbane, legeplads og andet, som sammen med de nu støjreducerede lejligheder er med til at skabe et pusterum for beboerne inde midt i bylivet.