6.873 ansøgere får i dag tilbudt en studieplads på Københavns Universitet. Det er knap 400 personer færre end sidste år. Faldet er forventet, fordi universitetet har indført krav om et gennemsnit på mindst 6,0 fra i år.

I dag har 6.873 ansøgere fået besked om, at de har fået en studieplads på en af Københavns Universitets bacheloruddannelser. 85 pct. af de optagne er kommet ind på deres 1. prioritet.

Årets optag er faldet med 397 personer i forhold til 2017. Et forventet fald fordi Københavns Universitet fra i år har indført krav om et gennemsnit på mindst 6,0 på næsten alle uddannelser både i kvote 1 og 2.

– Vores fokus er på at styrke uddannelseskvaliteten og mindske frafaldet, og det gør vi blandt andet ved at optage studerende med de rette faglige kvalifikationer. Kravet om mindst 6,0 i snit er en af metoderne, for vi ser en klar sammenhæng mellem karaktergennemsnittet og sandsynligheden for at gennemføre en uddannelse efterfølgende, siger Pernille Kindtler, sektionschef for Vejledning & Optagelse på Københavns Universitet.

I 2017 havde 10 pct. af de optagne et gennemsnit på under 6,0, mens det for årets optag gælder 2,7 pct. At der fortsat er optagne med et snit på under 6,0 skyldes, at fem uddannelser i år ikke er omfattet af 6-talskravet, og at nogle ansøgere har søgt og fået dispensation fra kravet.

Flere ledige pladser
Har man ikke fået plads på en bacheloruddannelse, er der stadig en chance for at blive optaget på en af de uddannelser, der har ledige pladser. I år er der på Københavns Universitet 466 ledige pladser (link) på 27 uddannelser – primært på humanistiske og naturvidenskabelige uddannelser.

– På grund af karakterkravet har vi en del flere uddannelser med ledige pladser end normalt. Dem, der er optaget, har bedre karakterer end foregående år, fordi der stort set ikke er nogen med et snit under 6,0. Men det betyder også, at nogle uddannelser ikke har fået fyldt pladserne op, siger Pernille Kindtler.

Det er også muligt at søge om en standby-plads på uddannelser, hvor ventelisten ikke er fyldt op, og som kan give en studieplads, hvis optagne takker nej. Der er 460 ledige standby-pladser fordelt på 13 uddannelser. Ledige pladser og standby-pladser kræver også minimum 6,0 i snit, medmindre der er tale om en af de få uddannelser uden karakterkrav.

Psykologi topper
På Københavns Universitet er adgangskvotienten steget på 22 ud af 70 uddannelser. Derudover har indførelsen af karakterkravet betydet, at 17 uddannelser, der sidste år havde under 6,0 i adgangskvotient, i år kræver minimum 6,0 i gennemsnit.

Den højeste adgangskvotient på Københavns Universitet er på Psykologi, som kræver 11,7 i snit. Sidste år toppede Psykologi også listen, men adgangskvotienten er steget en anelse siden dengang, hvor den var 11,5. De næste uddannelser på årets liste over højeste adgangskvotienter er Molekylær biomedicin og Medicin, som kræver 11,4 i snit. I alt seks uddannelser kræver et snit på 11 eller derover. Det gælder også Forsikringsmatematik, Statskundskab og Antropologi.

Kilde: Københavns Universitet – Nyhedsteam

Foto: Københavns Universitet – Nyhedsteam