Frederiksberg Kommune opfordrer i en ny kampagne byens bilister til at være ekstra forsigtige, når de skal svinge til højre, og når de stiger ud af bilen. Det er nemlig i de situationer, de fleste cyklister kommer til skade. Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Borgmester Simon Aggesen (C) håber, at både bilisterne og de øvrige trafikanter vil tage godt imod kampagnens budskaber: ”Der skal være plads til alle i trafikken, og derfor skal både fodgængere, cyklister og bilister være opmærksomme, når de færdes i byen. I kampagnen opfordrer vi især bilisterne til at se sig for en ekstra gang, inden de drejer til højre eller stiger ud af bilen, fordi det er i de situationer, de fleste cyklister kommer til skade. Men budskabet gælder selvfølgelig også de bløde trafikanter. Derfor sætter vi også folie op, som markerer de steder i byen, hvor man skal være lidt ekstra årvågen, så vi passer godt på både os selv og hinanden”.

Formand for by- og miljøudvalget Jan E. Jørgensen (V) bakker også op om kampagnen: ”Der har heldigvis været et lille fald i antallet af tilskadekomne cyklister fra 2018 til 2019, men cyklisterne udgjorde alligevel hele 63 procent af de tilskadekomne trafikanter på Frederiksberg sidste år, hvor det på landsplan var 28 procent ifølge tal fra politiet. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat fokuserer på at nedbringe antallet af uheld, hvor cyklister kommer til skade i trafikken”.

I 2018 var der 30 tilskadekomne cyklister, og i 2019 var der 27 tilskadekomne. Uheldsbilledet de seneste 10 år viser, at den type uheld, hvor flest cyklister kommer til skade, er højresvingsuheld, dvs. uheld hvor en bil svinger til højre ind foran en ligeudkørende cyklist. Denne type uheld udgør 17 % af personskadeuheldene med cyklister. 14 % er venstresvingsuheld, dvs. en bil der svinger til venstre ind foran en modkørende cyklist, der kører ligeud. Åbning af bildøre foran cyklister udgør 13 % af personskadeuheldene med cyklister.

”Venlige trafikanter”-kampagnen er en del af indsatsen for at skabe en trafiksikker by for både cyklister og alle øvrige trafikanter.

Kampagnen løber af stablen i uge 38-40, hvor der blandt andet vil være plakater i byen og asfaltfolie på cykelstierne. Ud over de konkrete budskaber rettet mod de to typer uheld, vil man også kunne se generelle budskaber på vejene, som handler om at passe på hinanden og give plads.

Torsdag den 24. september og fredag den 25. september deler Frederiksberg Kommune bolsjer ud til cyklisterne flere steder i byen for at sætte fokus på kampagnen budskaber, blandt andet i krydset Falkoner Allé/Gammel Kongevej/Smallegade i tidsrummet fra klokken 7.30 – 9.00 og 15.30 – 17.00.