Regeringen sender brev til alle landets borgmestre og hasteindkalder til møde om test for at få kommunerne til hurtigt at udnytte den kapacitet til test, som er opbygget over de seneste måneder, så den kan komme ud bl.a. på landets daginstitutioner, plejecentre og sociale tilbud. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Nye smitsomme Covid-19 virusvarianter har skabt et øget behov for, at flere danskere bliver testet. Test er et vigtig redskab for at kunne nedbringe smitten i samfundet, og det kan være et særligt nyttigt redskab på de arbejdspladser, hvor personalet møder fysisk ind på arbejde og kommer i kontakt med mange andre mennesker. Her er bl.a. landets pædagogiske personale og plejepersonale særligt udsat, fordi det ikke er muligt for dem at passe deres arbejde og samtidig holde fysisk afstand til bl.a. de børn og ældre, som de skal drage omsorg for.

Derfor er der et stort behov for, at de mobile hurtigtestenheder kommer ud til de største institutioner, landets største plejecentre og sociale tilbud, så medarbejderne i videst mulige omfang kan blive hurtigtestet på arbejdspladsen. Hurtigtest udgør et godt og vigtigt supplement til PCR-test.

Regeringen og regionerne har indgået aftaler med private leverandører om, at mobile testenheder kan sendes ud i landet som led i offentlig smitteopsporing. Leverandørerne rapporterer for tiden om meget betydelig ledig testkapacitet, som kommunerne ikke bruger. Det er ikke holdbart i en situation, hvor mere smitsomme virusvarianter spredes i vores samfund. Det vil ikke være realistisk at nå ud til alle institutioner, men det er helt afgørende, at vi udnytter den ganske betydelige kapacitet, der er, langt bedre end tilfældet er i dag.

Derfor sender regeringen nu brev til alle landets borgmestre og hasteindkalder til møde om test med justitsminister Nick Hækkerup, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og social- og indenrigsminister Astrid Krag torsdag d. 21/1.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler: ”Vi står i en utilfredsstillende situation, hvor de private leverandører på den ene side siger, at der er masser af ledig mobil testkapacitet, og medarbejdere i vores daginstitutioner og plejehjem på den anden side har et velbegrundet ønske om at blive testet.

Staten har afsat midler til en omfattende aftale med de private leverandører af hurtigtest, der bl.a. betyder, at kommunerne kvit og frit kan bestille mobile testvogne. Det har vi gjort, fordi test er et altafgørende redskab til at få knækket smittekæderne. Jeg vil derfor gerne komme med en kraftig opfordring til kommunerne om at gøre brug af den løsning og hurtigst muligt at få de mobile testenheder ud. Vi kan ikke ramme alle daginstitutioner eller alle plejecentre i Danmark, men der er ledig testkapacitet. Det er gratis – det er bare om at komme i gang. Og så vil jeg selvfølgelig også opfordre alle medarbejdere til at gøre brug af både det mobile tilbud, når det kommer ud til arbejdspladserne, men også af de øvrige muligheder for gratis test, vi har opbygget rundt om i landet.”

Den nuværende situation i Covid-19 epidemien har allerede fået regeringen til at opfordre danskerne til at få foretaget flere test. For at forhindre yderligere smittespredning på de arbejdspladser, der fortsat er åbne, opfordrer regeringen således til, at ansatte – særligt ansatte der ikke kan undgå kontakt med mange mennesker – lader sig teste mindst en gang om ugen. Også selv om de ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at mistænke, at de skulle være smittede.

Der er i øjeblikket ledig testkapacitet på landets testcentre og hos de private udbydere, der tilbyder gratis hurtigtest. Den samlede mobile hurtigtestkapacitet er aktuelt på over 30.000 daglige test ifølge leverandørerne selv. Et tal der øges til 60.000 fra februar. Den ledige kapacitet er også årsag til, at regeringen lige nu opfordrer kommunerne til at få bestilt mobile testenheder, der kan teste udsat personale hurtigst muligt.