Børnehjælpsdagens Julelotteri er på gaden over hele landet fra den 10. oktober. Imidlertid er der mangel på lod-sælgere i Frederiksberg kommune.

Den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen, opfordrer lokale fritidsforeninger, sportsklubber og skoleklasser til at engagere sig i salget af årets Julelodder. Der er nemlig mangel på sælgere i Frederiksberg kommune.

Børnehjælpsdagen står bl.a. bag syv store julefester i november og december måned for ca. 650 anbragte børn og unge, der kommer fra hele landet. Pressefoto Jakob Mark.

Lodsalget er med til at sikre, at anbragte børn og unge i Danmark kan få gavn af Børnehjælpsdagens arbejde. Disse børn og unge vokser op hos plejefamilier eller på institutioner – også i Frederiksberg kommune. De har ofte et stort afsavn op til jul på grund af brudte eller svære familierelationer.

“Vi håber, at lokale foreninger og skoler vil sætte social ansvarlighed på agendaen her i julemånederne – og støtte de anbragte børn. Julen er et tidspunkt på året, hvor det giver god mening at samles om en velgørende handling, der i øvrigt kan bidrage til et styrket sammenhold og fællesskab i den enkelte sælgergruppe”, forklarer Anne Nielsen, der er lotteriansvarlig i Børnehjælpsdagen.

Økonomisk ‘Julebonus’ til klub- eller klassekassen.
De foreninger og klasser, der melder sig som lodsælgere, bliver naturligvis honoreret af Børnehjælpsdagen for deres indsats – med op til 12 kroner pr. solgt Julelod. Det betyder altså, at den gode gerning lønner sig på flere niveauer.

Sidste år modtog 554 lokale foreninger, klubber og skoleklasser over hele landet i alt 2,9 millioner kroner for deres salg af Børnehjælpsdagens Julelodder. Pengene er f.eks. blevet brugt til nyt idrætsudstyr, stævner, lejrskoler eller fælles aktiviteter.

På nuværende tidspunkt er kun én sælgergruppe repræsenteret i Frederiksberg kommune. Det er Skolen på Nyelandsvej (8.C.). Børnehjælpsdagen håber således, at flere lokale foreninger, klubber og klasser vil tage del i årets Julelotteri – og gøre en forskel for de anbragte børn. Tilmelding kan ske via www.bhd.dk/lotterier

Aktuelt er 147 børn og unge anbragt uden for hjemmet af Frederiksberg kommune.