Hvis din grundskyld stiger med mere end 200 kroner per ejer, vil beløbet blive indefrosset. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu, men i stedet får et lån, som svarer til beløbet. Lånebeløbet vil fremgå af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Indefrysningen af stigningen i grundskylden er politisk besluttet af folketinget ved lov nummer 278 af 12. april 2018. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Lånet er til gengæld rente- og gebyrfrit.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du vil i den forbindelse automatisk modtage en opkrævning. I tilfælde af at din ægtefælle overtager ejendommen, vil vedkommende også overtage lånet.

Du vil årligt modtage en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år samt det totale beløb, der er indefrosset.

Har du spørgsmål til indefrysningsordningen, er du velkommen til at kontakte Ejendomsbeskatningen. Se kontaktoplysninger via linket herunder.

Ejendomsbeskatningen

Foto: Anne Beth Witte