Foreningen START! Frederiksberg inviterer til åbning af nye musikfaciliteter i bunkeranlæg ved Lindevang Kirke. De nye faciliteter vil have en kapacitet til 100 musikere og vil danne basen for et helt nyt musikmiljø i området omkring Lindevang Kirke.

Det skriver START! Frederiksberg på deres facebookside.

Torsdag den 30. marts 2017 indvies Frederiksbergs nye musikfaciliteter under forpladsen ved Lindevang Kirke.

Det særlige ved de nye musikfaciliteter er, at de er etableret i et gammelt bunkeranlæg fra Anden Verdenskrig. Bunkeren skulle oprindeligt have været opgravet og fjernet som led i forskønnelse af forpladsen ved Lindevang Kirke, men det er lykkedes for foreningen at bevare bunkeren til musikformål på betingelse af, at START! Frederiksberg kunne finde sponsorer og samarbejdspartnere til selve omdannelsen af bunkerne.

Dette projekt har kun kunne lade sig gøre med støtte fra FrederiksbergFonden til Foreningen START! Frederiksberg.

”Det er ret enkelt! Uden FrederiksbergFonden ville der ikke have været noget projekt overhovedet, og vi ville ikke kunne indvie de nye musikstudier, der skaber rammer for de ca. 100 nye musikere”, fortæller Peter Møller, der er formand for START! Frederiksberg.

Men FrederiksbergFondens støtte er ikke blot støtte til beton og mursten til nye fysiske musikfaciliteter. FrederiksbergFondens støtte, der har gjort projektet muligt, skaber også et nyt musikmiljø, der gør det muligt at etablere en helt ny musikfestival på Frederiksberg.

Allerede i år vil Frederiksbergs nye musikfestival blive afholdt i forbindelse med FRBdage i perioden 9.-11. juni 2017.

”FrederiksbergFonden vil gerne bakke op om medborgerskabet på Frederiksberg. START! er et fint eksempel på, hvordan en forening af frivillige på en overbevisende måde har etableret et nyt musikmiljø. For at medborgerskabet på Frederiksberg kan udvikle sig, er der brug for frivillige ildsjæle, men også plads og rum”, siger Martin Dahl, direktør for FrederiksbergFonden og tilføjer, at andre også har mulighed for at komme i betragtning.

Ved indvielses-arrangementet 30. marts i Lindevang Kirke vil navnet på Frederiksbergs nye musikfestival blive offentliggjort, og festivalens navn og logo vil blive afsløret af FrederiksbergFonden.

”Vi er meget beærede over, at FrederiksbergFonden har sagt ja til at offentliggøre navn og logo for Frederiksbergs nye musikfestival. De nye musikfaciliteter bliver dermed ikke kun noget, som kommer musikudøverne i bunkeren til gode, men alle interesserede frederiksbergborgere”, fortsætter Peter Møller

Musikbunkeren under forpladsen ved Lindevang Kirke er blevet navngivet Rovsing Studierne.

START! Frederiksbergs indvielsesarrangement finder sted 30. marts 2017, kl. 14.30, i Lindevang Kirke. Arrangementet er offentligt og åbent for alle interesserede.

Program:
Dag: Torsdag 30. marts
Sted: Lindevang Kirke, Hattensens Alle 12, 2000 Frederiksberg
Kl. 14.30: Velkomst ved START! Frederiksberg
Kl. 14.45: Overrækkelse af “Jeg Rocker-prisen” til Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj
Bandet “Fire På Stribe” spiller koncert og spiller “Hovedstadens Grønne Hjerte – Frederiksberg-sangen”
Kl. 15.15: START! Frederiksberg takker FrederiksbergFonden
– FrederiksbergFonden offentliggør Frederiksbergs nye musikfestival

Kl. 15.30: Forfriskninger
Kl. 15.45: Koncert med Fire På Stribe
Kl. 16.30: Fællessang i Lindevang Kirke
Kl. 17.30: Pause
Kl. 19.30: Koncert i Lindevang Kirke

START! Frederiksbergs indvielsesarrangement fortsætter med koncerter i Lindevang Kirke 31. marts 2017 fra kl. 16.00.