HVAD ER VIGTIGT FOR DIG? Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) ønsker, at patientinddragelse er en del de faste arbejdsgange bredt på regionens afdelinger.

PR-Foto

9. juni markerer Selskabet for Patientsikkerhed og en lang række danske hospitaler Hvad er vigtigt for dig?-dagen – en bevægelse, der har bredt sig til 49 lande.

”Så længe vi har brug for en særlig ‘Hvad er vigtigt for dig’-dag, er vi ikke i mål. Hvis patientinddragelse skal være en forpligtende og systematisk praksis, skal vi have integreret inddragelse af patienter og pårørende som en fast bestanddel af de kliniske arbejdsgange, så det er noget man gør hver gang. I bund og grund handler inddragelse af patienter om at lytte til og tage alvorligt, hvad der er vigtigt for det enkelte menneske i mødet med sundhedsvæsenet,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S), der også er formand for Selskabet for Patientsikkerhed.

Patienttilfredshed er en af Region Hovedstadens fem fokusområder. ”Vi vil have mere tilfredse patienter, som bliver inddraget og oplever, at vores tilbud om behandling tager udgangspunkt i deres ønsker, behov og situation,” siger Lars Gaardhøj.

Fokus på patientens oplevelse af kvalitet
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet har i et par år systematisk arbejdet med fælles beslutningstagning med patienter, der har kræft i bugspytkirtlen og galdegangene. Operation er deres eneste chance for at overleve, men patienterne vil ofte opleve svære komplikationer og senfølger efter operationen. Som led i projektet er der udviklet en Beslutningshjælper, så alle patienter tilbydes samme inddragelse.

”Vi møder patientens tvivl og finder sammen en løsning, der passer til patientens livsønske. Tidligere talte vi meget om overlevelse. Men nu har vi også fokus på den kvalitet, som patienten oplever – og som vi inddrager langt tidligere i forløbet,” siger cheflæge Jens Hillingsø, der tilføjer, at det samtidig har givet et øget samarbejde mellem faggrupper.

”Tidligere fokuserede vi på selve operationen og de første 30 dage efter, men nu drøfter vi sammen, hvad det er for et liv, patienten herefter får, og det har vi med i den fælles beslutning med patienten. Det betyder måske, at et menneske med andre sygdomme og en høj alder vælger at få det bedste ud af sin sidste tid, fremfor at gennemgå en operation med svære komplikationer og senfølger,” siger Jens Hillingsø.

Afdelingen er i gang med et forskningsprojekt, hvor man måler, om patienterne har oplevet, at de blev inddraget.

Kolonihaven vigtigere end sproget
Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital har arbejdet en del år med bl.a. inddragende stuegang, hvor patient og pårørende en gang om ugen mødes med alle behandlere, der er rundt om patienten: Sygeplejersker, læger, terapeuter, logopæd og neuropsykolog.

”Her laver vi en plan for genoptræning sammen med patienten, og patienten har ikke altid de samme prioriteter som behandlere. Vores logopæd havde fx en patient, som han rigtig gerne ville have til at træne mundmotorik, så patienten kunne få sproget tilbage. Men patienten svarede, at han ville bruge al sin energi på at lære at gå, så han kunne komme i sit kolonihavehus. Og så var det selvfølgelig det, vi fokuserede på,” fortæller Johanne Laursen Lykke, der er klinisk sygeplejespecialist og patientsikkerhedskoordinator på afdelingen.

I år er fjerde år, at Neurologisk Afdeling markerer den 9. juni.

“De første år, vi markerede dagen, blev vi opmærksomme på at et så åbent spørgsmål kunne være svært at stille. Den nyansatte kunne være bekymret for om de kunne imødekomme patientens ønsker. Den samme bekymring kunne være til stede på de meget travle dage. Gennem årene er det sig blevet erfaret, at det er muligt at imødekomme ønskerne og give en bedre pleje og behandling ved at starte dagen med dette spørgsmål. Derfor er denne dag vigtig for, at vi kan dele disse erfaringer,” siger Johanne Laursen Lykke.

Politikere i dialog på Facebook
Hospitalerne markerer på forskellig vis Hvad er vigtigt for dig?-dagen. Region Hovedstadens Facebook inviterer desuden borgere til at give deres input – og en række politikere er 9. juni parate til at gå i dialog med borgerne om det, der er vigtigt for dem som patienter og pårørende.

Fakta – Hvad er vigtigt for dig?-dagen

  • Ideen bag Hvad er vigtigt for dig?-dagen er helt enkelt at spørge ”Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for ”Hvad er der i vejen med dig?” Ved at spørge på den måde kommer det til at handle om, hvad der er vigtigt for patienten eller borgeren i stedet for, hvad der er vigtigt for sundhedsvæsenet.
  • Hvad er vigtigt for dig?-dagen er en ekstra anledning til at sætte fokus på den patientcentrerede tilgang, som de fleste i forvejen arbejder med. Det er ikke en kampagne, der skal afvikles, men en tilgang og tankegang, som får ekstra opmærksomhed på denne dag.
  • Læs mere hos Selskabet for Patientsikkerhed: https://vigtigtfordig.dk/​​

Kilde.