Tag med og oplev ny nordisk improvisationsmusik i Metronomen.

I en ny koncertrække udforsker unge danske musikere mødet mellem utæmmet improvisation og lyden af den klassiske musiks tradition. Rasmus Kjær Larsen, Louise Hjorth Hansen og Lars Bech Pilgaard ønsker på hvert sit instrument og med hver sit musikalske og faglige udgangspunkt at bygge bro mellem rytmisk improvisatorisk musik, klassisk musik og Improvisation!
Med inspiration fra flere klassiske stilarters løsslupne udtryk og forhold til improvisation er tanken således at bestræbe os på at opføre musik som via en samlet ballast af baggrunde og historiske referencer kan transcendere, forgrene og videreudvikle sig. Dermed håber vi at kunne skabe en ny koncertramme, som via sin umiddelbare improvisatoriske tilgang opdyrker en almengyldig musikalsk kommunikation.

Aftenen vil byde på 3 korte solo-koncerter hvor hvert instrument bliver præsenteret på egne præmisser. Efter en kort pause vil trioen sammen improvisere en afsluttende koncert.

For mere information, læs videre her.

Pressefoto