Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Idræts-Union og Ventilen Danmark går sammen om at tiltrække og fastholde flere ensomme unge i Frederiksbergs lokale idrætsforeninger. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Undersøgelser viser, at unge bliver stadig mere ensomme under corona-nedlukningen. I regi af Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg, er Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Idræts-Union (FIU) og Ventilen Danmark derfor gået sammen om at bekæmpe ensomhed blandt unge. Det sker gennem et projekt, der både skal få unge ind i de sportslige fællesskaber og fastholde de unge i de lokale idrætsforeninger.

Frederiksbergs indsats er valgt ud, som en af 12 indsatser på landsplan, der skal vise vejen i forhold til at bekæmpe ensomhed blandt unge.

Borgmester Simon Aggesen (C) følger arbejdet med stor interesse: ”Jeg glæder mig over, at Ventilen og FIU sammen klæder foreningerne på Frederiksberg på til de særlige udfordringer med ensomhed og mistrivsel blandt unge, der er opstået i kølvandet på Corona. Det er vigtigt, at alle gode kræfter bidrager til hjælpe unge ind i de gode fællesskaber – og at foreninger samtidig får en håndsrækning til de særlige problemstillinger, man skal være opmærksom på.”

Viden om ensomme unge skal ud i foreningerne
Ventilen Danmark er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Gennem samarbejdet får idrætsforeningerne viden fra Ventilens arbejde med fællesskaber, ensomhed og gruppedynamikker, som ruster dem til at styrke fællesskaberne blandt de unge.

FIUs bestyrelsesformand Michael Christiansen fortæller om samarbejdet: ”Gennem projektet bliver foreninger rustet til i endnu højere grad at skabe stærke og rummelige fællesskaber for deres unge medlemmer. De stærkere fællesskaber gavner alle, men kan særligt gøre vejen lettere for de udsatte unge og de, der har oplevet mistrivsel som konsekvens af det sidste årstid med corona-restriktioner.”

Direktør i Ventilen Danmark, Rillo Snerup Rud, ser frem til samarbejdet: ”Vi er glade for, at vi får mulighed for også at bringe vores viden om unge og ensomhed i spil i forhold til idrætsforeningerne. Foreningerne er i forvejen gode til at skabe fællesskaber for mange unge. Det bygger vi videre på med de greb og indsigter vi har om, hvordan man kan forebygge og afhjælpe ensomhed, så foreningerne bliver bedre til at rumme et endnu bredere felt af unge.”

Fakta

  • Et bredt flertal i Folketinget har afsat 50 millioner kroner til at bekæmpe ensomhed i samfundet. DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har modtaget to millioner til fællesskaber i idrætten, som er blevet fordelt til 12 såkaldte visionskommuner under Bevæg Dig For Livet. 247.000 kr. går til indsatsen på Frederiksberg.
  • FIU har den koordinerende rolle i projektet, da de i forvejen varetager en koordinerende rolle mellem idrætsforeninger på Frederiksberg.
  • De tre lokale idrætsforeninger – Kjøbenhavns Boldklub (KB), Frederiksberg Kammeraternes Idrætsforening (FKIF) og Falcon Basket forventer via samarbejdet at inkludere mere end 100 nuværende medlemmer og samtidig at tiltrække 20-30 nye.
  • Frederiksberg Kommune bidrager bl.a. til inklusion i fællesskaber gennem fritidsguidning og fritidspas, som er målrettet udsatte børn og unge og har til formål at hjælpe flere ud i foreningslivet. På tværs af forvaltninger samarbejdes om rekruttering af unge, som står uden for idrætslivets fællesskaber.