Sundhedsstyrelsen har opdateret vaccinationskalenderen. Den bliver opdateret mindst én gang om ugen på baggrund af de seneste prognoser og forventede vaccineleverancer fra producenterne. Således skriver Sundhedsstyrelsen i nedenstående pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Vaccinationsindsatsen skrider fremad, og vi forventer at være i mål med målgruppe 7, de 80-84-årige, i løbet af de kommende uger. Det giver luft til, at vi i denne uge kan gå i gang med at invitere borgere i målgruppe 8, som er de 75-79-årige, til at booke tid til vaccination. Derudover vil de ældste borgere i målgruppe 9 kunne inviteres om en uge og får dermed også snart mulighed for at booke tid.

I de sidste uger har vi udsendt vaccinationstilbud til alle borgere mellem 80 og 84 år, og med udgangen af sidste uge har allerede ca. 25.000 af borgerne i målgruppen påbegyndt et vaccinationsforløb.

”Jeg er glad for, at vi endelig kan komme videre med nye målgrupper af ældre og nu kan tilbyde vaccination til borgere i målgruppe 8 og meget snart til de ældste borgere i målgruppe 9, som er de 65-74-årige,” siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Derudover byder denne uge på færdigvaccination af ca. 24.000 borgere, som allerede har fået deres første vaccination.

Vaccinationskalenderen er justeret med en opdateret leveranceplan for Johnson & Johnson. Det betyder fortsat, at alle vil have modtaget et vaccinationstilbud med udgangen af uge 25 og dermed kan forvente at være færdigvaccineret med udgangen af uge 29.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at forlænge pauseringen af brugen af vaccinen fra AstraZeneca, foreløbigt i tre uger. I vaccinationskalenderen er der derfor indbygget en antagelse om, at brugen af vaccinen fra AstraZeneca genoptages om tre uger til tidligere planlagte målgrupper, men dette kan selvfølgelig ændres, såfremt det senere besluttes mere varigt at ændre brugen af vaccinen fra AstraZeneca.

I prognoserne er der taget højde for mindre udsving, men det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed er behæftet med usikkerhed. Det drejer sig især om usikkerhed vedrørende størrelsen på kommende leverancer.

Se vaccinationskalenderen 

Uge 13: Hvor mange doser, og hvordan bliver de fordelt?

I uge 13 modtager Statens Serum Institut i alt 112.320 doser Comirnaty®, hvoraf 109.980 er til anvendelse i Danmark. Af disse forventes knap 24.000 doser anvendt til vaccination med 2. stik. De resterende ca. 88.000 doser forventes anvendt til førstegangsvaccination af ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem (gruppe 2), personer som er 85 år og ældre (gruppe 3), personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 (gruppe 5), personer som er mellem 80 og 84 år (gruppe 7), personer som er mellem 75 og 79 år (gruppe 8) samt personer som er mellem 65 og 74 år (gruppe 9).

Danmark modtager ingen doser af COVID-19 Vaccine Moderna® i uge 13.

Danmark modtager forventeligt i alt ca. 130.000 doser COVID-19 Vaccine AstraZeneca® i uge 13. I og med at vaccination med AstraZeneca i Danmark er pauseret, bringes disse vacciner for nuværende ikke i anvendelse, men gemmes til eventuelt senere brug.