Hvert fjerde år tager regionerne pulsen på danskernes sundhed, og nu er det tid igen. Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at målrette konkrete sundhedstilbud og denne gang er undersøgelsen særligt relevant på grund af corona-pandemien. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Har du nogen at tale med? Har du været ved egen læge? Ryger du? Er din livskvalitet påvirket af COVID-pandemien? Spørgsmål som disse og flere til lander i løbet af de næste par måneder i e-Boksen hos ca. 100.000 borgere i hovedstadsregionen – og hos i alt 300.000 borgere i hele Danmark. Den store spørgeskemaundersøgelse af danskernes sundhed, ’Hvordan har du det?’, gennemføres nu for fjerde gang nationalt og denne gang er det særligt relevant, da vi står midt i en global sundhedskrise. Derfor opfordres alle, der får spørgeskemaet til at besvare det.

– Hvordan har du det? er et af vores vigtigste værktøjer til at få viden om danskernes sundhed, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt hjælper os ved at svare. Undersøgelsen giver os et nuanceret billede af, hvordan vi bedst kan hjælpe danskernes sundhed, netop fordi så mange mennesker fra alle grupper i samfundet fortæller, hvordan de har det. I lyset af corona-pandemien er det særligt vigtigt, at vi får et aktuelt overblik over vores sundhed i de enkelte kommuner og regioner, så forebyggelse og behandling af sygdom kan blive endnu bedre, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Ensomme unge
Da resultaterne fra den sidste undersøgelse i 2017 kom ud, pegede de blandt andet på, at rigtig mange unge føler sig ensomme. Den viden kunne den frivillige sociale ungdomsorganisation Ventilen, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge, bære med sig i deres arbejde:

– Der gik lang tid, før jeg forstod, at det var ensomhed, jeg følte. Og jeg følte mig alene med følelsen. Når man så finder ud af, at der er rigtig mange andre unge i landet, der har det på samme måde, så er det for det første trist, men på en måde også rart at vide, at man ikke er den eneste. Jeg var helt normal, fortæller Kasper, der tidligere kom i Ventilen København, et mødested for ensomme unge.
I dag er Kasper en del af Ventilens fortællerkorps, hvor han deler sin ensomhedshistorie med andre, så de kan være med til at forebygge eller afhjælpe ensomhed hos andre unge eller dem selv.

Skal omsættes til konkrete indsatser
Det ligger i kernen af undersøgelsen, at den opnåede viden skal omsættes til målrettede konkrete initiativer, som hjælper sundheden i bedre retning for os alle. Og det gør en forskel for en organisation som Ventilen, fortæller Rillo Snerup Rud, direktør i Ventilen:

– Som en organisation der i mere end 20 år har mødt og hjulpet nogle af de mange unge, der føler sig ensomme, er det en kæmpe hjælp at få ny og valid viden om emnet. Det, at der også kommer fokus på problemet i en undersøgelse som “Hvordan har du det” betyder meget af flere årsager. Det bekræfter og øger relevansen af vores arbejde og indsatser og giver os nogle tal for problemets desværre store omfang. Det kan vi bruge til at få politikere, fagfolk, institutioner, undervisere og ledere til at lytte – og til at prioritere at gøre noget ved det. Og ikke mindst giver det også ny viden, som vi kan bruge til at gøre vores eget arbejde bedre, men også til at ruste andre.

Vigtigt at få så mange besvarelser som muligt
5. februar modtager ca. 100.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden spørgeskemaet i deres e-Boks eller i deres almindelige postkasse. For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet. Undersøgelsen løber til og med 12. maj 2021, og svarer man inden da, deltager man i lodtrækningen om præmier. Resultaterne fra undersøgelsen forventes offentliggjort i starten af 2022.

Fakta:

  • Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i e-Boks eller med brev.
  • Der er lavet en tilfældig udtrækning blandt borgere på 16 år eller derover i CPR-registret. Undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
  • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme. Samtidig sætter svarene fokus på danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet.
  • De fem regioner, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen.