Personer i særligt øget risiko for at blive alvorligt syge eller dø med COVID-19 er en af de højt prioriterede målgrupper for vaccinationsprogrammet mod COVID-19 – den såkaldte gruppe 5. Der har imidlertid været en vis usikkerhed om, hvordan sundhedsvæsenet finder frem til personer, der tilhører denne gruppe, og nogle borgere har været bekymrede for, om de kunne blive overset. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Sundhedsstyrelsen har, i samarbejde med blandt andet Praktiserede Lægers Organisation og Sundhedsdatastyrelsen, afprøvet muligheden for at finde personer i særligt øget risiko igennem nationale registre, blandt andet på baggrund af data om indlæggelser og diagnoser, men styrelsen har vurderet, at metoden ikke er præcis nok til at kunne identificere gruppe 5.

”Det er ikke helt simpelt at finde frem til hver enkelt person, som har en særligt øget risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19, hvis de bliver smittet. I Sundhedsstyrelsen vurderer vi, at lægerne, som er tættest på patienten, bedst kan træffe den beslutning,” fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen, overlæge Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen vurderer således, at personer i gruppe 5 identificeres mest præcist enten i forbindelse med planlagte kontroller på sygehuset, eller ved at sygehusafdelinger foretager udtræk fra de lokale elektroniske patientjournaler for at finde patienter, der opfylder kriterierne for at være omfattet af gruppe 5. Der kan desuden være enkelte patienter, der skal findes igennem almen praksis.

”Vi vil gøre, hvad vi kan fra Sundhedsstyrelsens side for at hjælpe lægerne med finde de rigtige patienter. Vi vil både kommunikere bredt ud om, hvilke personer der tilhører gruppe 5. Og vi vil også sammen med de lægefaglige selskaber forsøge at ramme ind, hvilke patienter inden for hvert speciale, der bør visiteres som en del af gruppen. Det håber vi kan være med til at sikre ensartethed på tværs af afdelinger og regioner,” siger Bolette Søborg og understreger, at Sundhedsstyrelsen fortsat er i dialog med både de praktiserende læger og speciallæger og regionerne om at løse den komplekse opgave det er at få visiteret de rette patienter til vaccination i gruppe 5.

Personer, der hører til i gruppe 5, vil løbende blive inviteret til vaccination de kommende måneder og i takt med, at der kommer flere vacciner til landet. Gruppe 5 vaccineres sideløbende med høje aldersgrupper og forventes først færdigvaccineret hen mod slutningen af april, sådan som planen for leverancer ser ud lige nu. Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man som borger lige nu væbner sig med tålmodighed og venter med at spørge ind til vaccination til man alligevel har anden kontakt til den læge, man bliver behandlet af.

Notat om vaccination af personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19

Er jeg i gruppe 5 til vaccination?

Gruppe 5

Gruppen er en lille delmængde af de personer, der har øget risiko for alvorlig sygdom med COVID-19, og hvor forskellige andre parametre øger risikoen yderligere.

For eksempel har de en høj alder, flere sygdomme samtidig eller tager meget forskellig medicin.

Personer i gruppe 5 er særligt kendetegnet ved, at de typisk bliver behandlet for deres sygdomme på sygehuset.

Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag (under opdatering)

Vaccinationskalenderen (opdateres løbende, seneste version 4. februar)