Københavns Politi inviterer nu borgere i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør med i deres borgerråd. Her vil de gerne have borgernes input til, hvordan I sammen kan øge sikkerheden for cyklisterne.

Foto ABW

Hvad skal der til, før det bliver mere trygt og sikkert for dig at cykle? Kan de som politi gøre mere for at øge din sikkerhed på den tohjulede? Kører dine medtrafikanter altid ordentligt? Og overholder du altid selv færdselsreglerne?

Det er nogle af de spørgsmål, de gerne vil have borgernes input til, og derfor inviterer de fra i dag borgere i alle de fire kommuner, som Københavns Politi dækker – København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby – til at være med i deres borgerråd.

»Vi har etableret borgerrådet, fordi vi gerne vil blive endnu bedre til at lytte til borgerne og inddrage deres oplevelser og ideer mere i vores arbejde. Det glæder mig derfor, at vi nu kan invitere borgere i hele politikredsen med, så vi sammen kan arbejde på at øge trygheden og sikkerheden for cyklisterne,« siger politidirektør Anne Tønnes.

Københavns Politi har derfor – i samarbejde med de fire kommuner og flere interesseorganisationer – formuleret en række spørgsmål til borgerne om alt fra, hvad der skal til for at forbedre adfærden på cykelstien, til hvordan vi skaber sværere arbejdsvilkår for cykeltyve, og hvordan vi gør det mere sikkert at cykle i hovedstadsområdet.

»Cyklen er et vigtigt transportmiddel for mange af os her i hovedstadsområdet. Mange bruger den hver dag til at komme rundt, og der er ofte trængsel på cykelstierne. Derfor vil vi gerne – med borgerne – se på, hvordan vi sammen kan forbedre sikkerheden for cyklisterne,« siger Anne Tønnes.

I løbet af sommeren tilføjes to ekstra spørgsmål, der handler om børn i trafikken og deres cyklende patruljer.

Hvordan deltager man?
Alle borgere, der bor eller jævnligt færdes i København, Frederiksberg, Tårnby og/eller Dragør kan være med. Man kan deltage online ved at klikke ind på www.mitkbhpoliti.dk og skrive sine input til hvert spørgsmål på siden. Det kan man gøre med det samme eller senere. Spørgsmålene vil være tilgængelige de næste måneder.

For at få så mange borgere og perspektiver med som muligt, vil vi i løbet af de næste måneder supplere med en spørgeskemaundersøgelse og efter sommerferien invitere til fysiske møder for at gå i dybden med nogle af de input, der kommer. Der kommer mere info om de fysiske møder på www.mitkbhpoliti.dk efter sommerferien.

Fakta: Københavns Politis borgerråd
Københavns Politi etablerede i juni 2021 et borgerråd for at komme tættere på borgerne og inddrage deres oplevelser, erfaringer og ideer mere i vores arbejde.

Det første tema handlede om Tryghed i Tårnby, og her inviterede vi borgerne i Tårnby Kommune til at komme med input. Her blev der bl.a. sat ekstra fokus på en lokal bekymring for utryghedsskabende unge ved skaterbanen, der blev skabt lokal dialog og samarbejde for at håndtere en udfordring med uønsket ophold og skrald i private indkørsler, og borgerne var desuden med til at beslutte åbningstiderne for personlige henvendelser på nærpolitistationen på Kamillevej.

Kilde.