”Hvordan har du det?” Det er titlen på en stor sundhedsundersøgelse, der i disse uger gennemføres på Frederiksberg. 4500 borgere bliver bedt om at svare på spørgsmål om trivsel, sundhed og sygdom. Resultaterne skal bruges til at give borgerne endnu bedre sundhedstilbud i fremtiden.

I disse dage dumper et spørgeskema om sundhed ind ad brevsprækken hos 4500 borgere på Frederiksberg. Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Målet med undersøgelsen er at skabe endnu bedre sundhedstilbud og forebyggelse. Derfor opfordrer borgmester Jørgen Glenthøj alle modtagerne til at bruge lidt tid på at besvare skemaerne:

”Undersøgelsen giver os et vigtigt indblik i Frederiksbergborgernes sundhed, sygdom og trivsel, og den viden tager vi selvfølgelig med, når vi planlægger vores sundhedsindsatser. Jo flere der svarer på spørgeskemaet, jo bedre forudsætninger har vi for at prioritere vores fælles ressourcer, så vi får mest mulig sundhed for vores skattekroner,” siger han.

Det er fjerde gang, undersøgelsen gennemføres på Frederiksberg.

De tidligere undersøgelser lå i henholdsvis 2008, 2010 og 2013. Her viste undersøgelsen blandt andet at borgerne på Frederiksberg generelt lever en smule sundere end gennemsnittet for Region Hovedstaden. Og at endnu flere er motiveret for en sundere livsstil. Der er dog også områder, hvor Frederiksberg ikke ligger i spidsen rent sundhedsmæssigt.


Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om den enkeltes sundhed og trivsel, om dagligdagen og om sundhedsvaner. Det er 100 procent anonymt at svare. Svarene i undersøgelsen er beskyttet under lov om behandling af personoplysninger. Derfor vil ingen enkeltpersoner kunne genkendes i forbindelse med undersøgelsen.

Undersøgelsen er en del af en landsdækkende undersøgelse. 100.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden modtager den 3. februar via deres digitale postkasse eller via brev spørgeskemaet. På landsplan er tallet 300.000. Det tager cirka 45 minutter at besvare skemaet.