CEPOS skriver dette i sin omtale om rangeringen af danske gymnasier:

Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor gode Danmarks 372 gymnasiale uddannelser er til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til, hvad man skulle forvente givet elevernes socio-økonomiske baggrund, kaldet undervisningseffekten.  

Pris til Gymnasielærer, foto: Ørsted

Københavns Private Gymnasium og Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig ligger i top. Campus Vejle og Slotshaven Gymnasium i bund når det gælder, hvor meget skolerne løfter deres elevers faglige niveau. 

Når man sammenligner skoler, er det vigtigt at tage hensyn til, hvilke hjem eleverne kommer fra. Det vil være lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, end det er for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene f.eks. ikke har lange uddannelser. Det tager analysen højde for, når den beregner skolernes evne til at løfte eleverne.  

Forskningschef Karsten Bo Larsen, CEPOS, siger om analysens resultater: 

”Der er en betydelig forskel på præstationerne i landets svageste og landets stærkeste gymnasieskoler. Den stærkeste skole har opnået elevpræstationer, som ligger godt et helt karakterpoint højere, end hvad den svageste skole har opnået med elever med en tilsvarende socioøkonomisk baggrund. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilket gymnasium man vælger. Et helt karakterpoint kan jo gøre en stor forskel i forhold til, hvilken uddannelse man gerne vil ind på efter studentereksamen.” 

“Vi har set på, om der kan være tilfældigheder, som spiller ind – eksempelvis at et gymnasium midlertidigt har været ramt af et skift af skoleleder eller lignende. Men der er en betydelig grad af konsistens i skolernes præstation. Er en skole dårlig det ene år, er den det generelt også det næste. Det tyder desværre på, at skolerne er for dårlige til at lære af hinanden, så de dårlige skoler kan blive bedre.” 

Hvis en skoles undervisningseffekt er f.eks. 0,5 betyder det, at elevernes gennemsnitlige afgangskarakter er 0,5 point højere, end hvad man burde forvente ud fra elevernes sociale baggrund.

Find dit eget gymnasiums placering i denne tabel: