Region Hovedstadens Kemirådgivning og Koncernindkøb har kortlagt og ryddet op i de mange rengøringsmidler, som bliver brugt i regionen. Foreløbigt er ca. 30 procent af rengøringsmidlerne blevet udfaset. Det sker for at sikre, at kun de mest sundheds- og miljørigtige rengøringsmidler tages i brug. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Region Hovedstadens ejendomme råder over så mange kvadratmeter, at de svarer til cirka 14.000 parcelhuse på hver 140 kvadratmeter. Samlet skal der gøres rent på over to millioner kvadratmeter, så der skal rigtigt meget rengøringsmiddel til at opretholde et højt klinisk og hygiejnemæssigt niveau på de mange hospitaler og virksomheder.

Rengøringsmidler bestilles typisk lokalt i den enkelte afdeling eller virksomhed, der dog på grund af travlhed ikke altid får bestilt med øje for sundheden og miljøet. Derfor har den Regionale Kemirådgivning og Koncernindkøb arbejdet på at finde nye løsninger: “De seneste 2 år har vi systematisk kortlagt, hvilke rengøringsmidler der bruges i regionen. Den kortlægning har vist, at der bliver brugt rigtig mange forskellige rengøringsmidler med samme funktion, og nogle af rengøringsmidlerne er mere sundheds- og miljøskadelige, end godt er,” forklarer Dorthe Nylen, der er kemikonsulent i Region Hovedstadens Kemirådgivning.

Slankning sikrer “det rigtige indkøb”
Den Regional Kemirådgivning har luget ud i antallet af rengøringsmidler, og målet er, at det kun “blåstemplede” rengøringsmidler skal findes i regionens fælles indkøbssystem: “Sammen med Koncernindkøb arbejder vi for, at det kun er de rengøringsmidler, der reelt anvendes i Region Hovedstaden, der findes i indkøbssystemet – og ikke mindst, at der er vished for, at rengøringsmidlerne er vurderet i forhold til sundhed og miljø. Det er en løbende proces, som vi er rigtig godt på vej med,” siger Dorthe Nylen.

Foreløbig har den regionale kemirådgivning udfaset ca. 30 procent af rengøringsmidlerne, der også fremover vil blive vurderet ud fra sundheds- og miljøhensyn. Det glæder regionens Klima- og Miljøudvalg, der har øget fokus på at understøtte den bæredygtige udvikling.

Politiker: Godt for miljø og sundhed
Formanden i Region Hovedstadens Klima- og Miljøudvalg, Kim Rockhild (S) er begejstret for, at regionen får udfaset anvendelsen af de mest uhensigtsmæssige rengøringsmidler og sikret en løbende screening, når der købes ind: “Den slags projekter her er rigtige gode, fordi de meget konkret bidrager til, at hovedstadsregionen bliver et renere og sundere sted at bo og gå på arbejde. Rengøringsmidler udgør ca. 6 % af den samlede mængde kemikalier, der anvendes i Region Hovedstaden, så det er ikke uvæsentligt, hvilke midler der købes ind,” fortæller formanden i Region Hovedstadens Klima- og Miljøudvalg, Kim Rockhild (S).

Fakta om projektet
I projektet “Kemikaliestyring af rengøringsmidler i Region Hovedstaden” samarbejder Koncernindkøb og Regional Kemirådgivning om at lave en struktureret og målrettet vurdering af de rengøringsmidler, der benyttes i regionen. Formålet er at “blåstemple” eller udfase rengøringsmidler, så kun de mest sundheds- og miljørigtige rengøringsmidler kan bestilles i det fælles indkøbssystem, SAP.

De seneste 2 år er ca. 30 procent af de anvendte rengøringsmidler blevet udfaset, og projektet har ført til nye arbejdsgange i regionen. Fremover er Regionale Kemirådgivning med til at lave en løbende screening af alle udbud og vareanmodninger på rengøringsmidler.