Sundhedsstyrelsen udgiver notatserie, som giver indblik i, hvad overgange til livet uden for arbejdsmarkedet betyder for livskvaliteten. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Sundhedsstyrelsen sætter fokus på overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet og behandler i syv notater tilbagetrækningens betydning for livskvalitet, frivilligt arbejde, ulighed, sociale relationer, fritidsaktiviteter, boligforhold og arbejdspladsens rolle i overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet. Notaterne er uddrag fra en rapport som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af ’Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd’ (VIVE).

Rapporten viser samlet set, at ældre generelt har en høj livskvalitet, som ikke påvirkes af overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet eller arbejdslivets ophør. Mange tager del i frivilligt arbejde, og flere deltager i sociale fritidsaktiviteter i forbindelse med overgangen. Rapporten viser samtidig, at mange får mere tid til at se venner og bekendte, efter de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Mænd, der bor alene, er dog en gruppe, som ikke ser familie og venner lige så ofte som andre grupper.

”Det er glædeligt, at overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet for de allerfleste ikke betyder et fald i livskvalitet. Vi ser dog en mindre gruppe af mænd, som bor alene og som har færre sociale kontakter. Det et er en målgruppe, som kræver en særlig opmærksomhed. Personer med dårligt helbred er en anden gruppe, som vi vil være ekstra opmærksomme på,” fortæller Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Line Raahauge Hvass.

Dårligt helbred er den faktor, der har størst negativ indflydelse på livskvaliteten, og det gælder også i forbindelse med tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. For dem, der har forladt arbejdsmarkedet ufrivilligt på grund af dårligt helbred eller bestemte forhold på arbejdspladsen, ses en dårligere livskvalitet end for dem, der trækker sig tilbage frivilligt.

Notaterne kan læses særskilt her

Overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet – Opgørelser baseret på Ældredatabasen

Om materialerne

Rapporten ’Overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet’ samt analyserne i notaterne er primært baseret på data fra Ældredatabasen, som blev grundlagt i 1997 af det daværende Socialforskningsinstitut sammen med en række samarbejdspartnere.

Der fokuseres i analyserne på personer, der i 2012 var i beskæftigelse eller arbejdsløse og i 2017 havde trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. De yngste respondenter i undersøgelsen er 52 år, og de ældste er 77 år.