Flere løse hunde og efterladenskaber på fortovene får nu Frederiksberg Kommune til at opfordre byens hundeejere til at huske snoren og samle op, når man lufter sin hund på gaden.

Under coronanedlukningen har flere valgt at anskaffe sig en hund, og det kan ses på byens gader og fortove, hvor der er kommet flere hundeefterladenskaber.

Kampagnen skal derfor blandt andet øge kendskabet til retningslinjerne for hundeluftning i byen, siger Borgmester Simon Aggesen (C):

”De fleste hundeejere er heldigvis gode til at følge reglerne, men vi vil gerne have alle med. Derfor gør vi også opmærksom på, hvad der er god stil i forhold til hundeluftning i byen. Vi gør meget ud af, at Frederiksberg er ren og pæn, og jeg håber derfor, at kampagnen har god effekt”.

Det er forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder også hundeefterladenskaber. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer. Samtidig kan man som hundeejer få en bøde på 2.000 kroner, hvis hunden ikke er i snor i et område, hvor det er påbudt.

Foto: ABW