Til sommer inviterer Frederiksberg Kommune alle Frederiksbergs borgere og virksomheder til at være med til at tage det første skridt mod at skabe en fælles vision for Hospitalsgrunden.

Når Region Hovedstaden flytter de sidste hospitalsbehandlinger fra Frederiksberg Hospital i 2023, bliver grunden og bygningerne ledige. Dermed får Frederiksberg en enestående mulighed for at skabe et nyt kvarter, samtidig med, at de bevaringsværdige bygninger og øvrige kvaliteter i området bevares.

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) understreger, at grunden skal være hele byens nye kvarter: ”Det er helt unikt, at vi på Frederiksberg får mulighed for at skabe et nyt kvarter. Derfor skal vi sikre, at vi skaber mest mulig værdi for flest mulige borgere, samtidig med at vi tager hensyn til de kvaliteter, der allerede er på grunden. Derfor lægger vi op til en grundig inddragelsesproces allerede i denne første fase, hvor vi skal udarbejde en vision for grunden,” siger han.

Visionsprocessen sættes i gang med en event i forbindelse med Frederiksberg Dagene i juni og løber helt frem til efteråret. I hele perioden vil det være muligt at komme med ideer til den fremtidige udvikling. Ideerne vil kunne afleveres både digitalt og på en række events henover sommeren. Byens erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, frivillige organisationer mv. vil også blive inviteret til at bidrage sammen med de råd og nævn, som Kommunalbestyrelsen har nedsat.

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V), glæder sig til forløbet: ”Det giver sig selv, at vi ikke kan opfylde alle ønsker. Men jeg ser frem til en indledende proces, hvor vi er åbne over for alle pointer. På den måde får vi identificeret nogle temaer og tendenser, og det giver os politikere endnu bedre forudsætninger for at træffe de rette beslutninger,” siger han.

Når denne første inddragelsesproces er slut, laver Frederiksberg Kommune en skitse til en vision, der kan sætte retning på den kommende udvikling og skaber de bedste muligheder for synergi. Det gælder også set i forhold til, hvilke af kommunens egne opgaver og services, der med fordel kan placeres på grunden.

”Grunden tilhører Region Hovedstaden, og det er endnu ikke afgjort, hvordan ejerforholdet bliver i fremtiden. Frederiksberg Kommune er dog allerede i indledende forhandlinger om et eventuelt køb, og ejerforholdet afgøres sideløbende med visionsarbejdet” fortæller Jan E. Jørgensen.

Den første åbne event, hvor det er muligt at komme med idéer og lære området bedre at kende, finder sted fredag den 8 juni fra kl. 15 -18.

Frederiksberg Kommunalbestyrelse nedsatte på et møde i mandags et midlertidigt politisk udvalg. Læs mere her.