På de fleste hospitaler kan patienter igen få besøg af familie og venner. To hospitaler har dog begrænset besøg et stykke tid endnu. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse

Foto ABW

Patienter på regionens hospitaler kan nu igen få besøg af flere pårørende efter, at besøgsrestriktionerne bliver ophævet. Det betyder, at besøg ikke længere er begrænset til én fast pårørende, men besøg skal stadig ske på en forsvarlig måde for at passe på patienter og medarbejdere.

Ophævelsen af besøgsrestriktionerne gælder alle hospitaler – undtagen Herlev Hospital og Hvidovre Hospital, som på grund af højt smittetryk i nogle af de omkringliggende kommuner, fortsat har restriktioner. De blev indført i september 2020 for at passe på patienter og medarbejdere, og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er rigtig glad for, at patienter nu igen kan få besøg af deres nærmeste:

– Nu er den generelle smitte i hovedstadsområdet kommet ned på så lavt niveau, at vi nu igen kan lukke op for pårørende, der vil besøge patienter på hospitalerne. Det er jeg utrolig glad for, og samtidig er vi meget opmærksomme på, at genåbningen sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, så vi holder smitten ude af hospitalerne, siger hun og tilføjer:

– De pårørende er en uundværlig kilde til støtte og tryghed hos patienter, og derfor skal vi ikke opretholde restriktioner længere end højest nødvendigt. Jeg frem til, at de pårørende også kan komme på besøg på hospitalerne i Herlev og Hvidovre, når smittetrykket falder i kommunerne omkring hospitalerne.

Besøg i kritiske situationer
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har påbudt opretholdelse af besøgsrestriktionerne på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital frem til 13. maj. Indtil da har patienter kun begrænset omfang mulighed for at få besøg.

Besøgsrestriktionerne gælder ikke i kritiske situationer, der omfatter besøg af nære pårørende til kritisk syge eller døende patienter.

Hospitalernes besøgsregler

Pårørende skal fortsat overholde en række besøgsregler for at komme på besøg på hospitalerne. Reglerne skal forhindre, at der bliver bragt smitte ind på hospitalerne. Reglerne er:

  • Brug mundbind alle steder – i afdelingerne er engangsmundbind et krav
  • Brug håndsprit, når du ankommer, og når du går
  • Hold 2 meters afstand til andre
  • Bevæg dig mindst muligt rundt på hospitalet
  • Følg alle instrukser fra personalet og på plakater

Reglerne er også beskrevet på regionh.dk, der løbende bliver opdateret.