I løbet af foråret skal de kommende skolebestyrelser på Frederiksberg Kommunes 10 folkeskoler og to specialskoler findes. Fra 30. april kan du se, om der er kampvalg på dit barns skole.

Så er det tid til skolebestyrelsesvalg, og på de 12 skoler er der opstillet kandidater for de næste fire år – fra august 2018 til og med juli 2022. Borgmester Jørgen Glenthøj (C) er glad for interessen: ”Jeg vil gerne takke de mange mødre og fædre, der prioriterer dette arbejde i en i forvejen travl hverdag. Der er brug for deres indsats, for skolebestyrelserne træffer vigtige beslutninger for elevernes hverdag, trivsel og læring,” siger han.

Foto: Anne Beth Witte

D. 9. marts var frist for tilmelding som kandidat, og den 5. april er der valgmøde på alle kommunens skoler, hvor reglerne for valget gennemgås. Alle interesserede er velkomne, og man kan læse mere om tid og sted på de enkelte skolers hjemmeside.

Hvis antallet af opstillede kandidater på en skole svarer til det antal pladser, der er i bestyrelsen, er der fredsvalg; det vil sige, der ikke er afstemning. Men hvis der er flere kandidater end pladser afholdes kampvalg. Her kan alle stemmeberettigede stemme ved det elektroniske valg fra 30. april til 18. maj.

Formand for Frederiksberg Kommunes Undervisningsudvalg Michael Vindfeldt (A) opfordrer alle stemmeberettigede til at holde øje med valget på deres skoles hjemmeside: ”Skolerne på Frederiksberg gør et flot og vigtigt arbejde, og det skyldes ikke mindst de engagerede og dygtige medlemmer af skolernes bestyrelser. De træffer vigtige beslutninger om eksempelvis læseplaner og undervisningsmidler, og så er de i løbende dialog med os politikere og rådhuset. De fortjener bred opbakning, så jeg opfordrer alle forældre til at følge med i, om der er kampvalg på deres skole – og så gå ind og stemme på deres foretrukne kandidat,” siger han.

Læs mere på de enkelte skolers hjemmesider og på www.frederiksberg.dk. Klik her, hvis du gerne vil have mere fakta om skolebestyrelsesvalg 2018.