Energikrise: HOFOR igangsætter spare- kampagne og slukker for lys og logo på Amagerværket.

Foto ABW

Sensommeren og efteråret, der begyndte for en uge siden, har budt på en stribe dårlige nyheder på energifronten. Overalt i Europa er der nu markant fokus på at spare på energien. Det gælder også i hovedstadsområdet, for HOFORs kunder og i HOFOR.

“Ekstraordinære situationer kalder på ekstraordinære tiltag. Når der meldes om udsigt til mangel på el og gas, må alle organisationer og individer se på, hvad de selv kan gøre for at bidrage til, at vi kommer så lempeligt som muligt igennem den kommende og formentlig svære periode. Som landets største forsyningsselskab har vi en særlig forpligtelse til at medvirke til at pege på løsninger på de energiproblemer, der begynder at tegne sig i horisonten,” siger direktør i HOFOR, Henrik Plougmann Olsen.

Begynder med synligt symbol
“Derfor har vi besluttet at tage vores egen medicin. I HOFOR gennemfører vi løbende kampagner, hvor vi beder københavnerne om at spare på varmen og på vandet. Det gør vi også i år – men denne gang med større kraft, for i den aktuelle situation skal alle yde mere, og den opgave har vi også i HOFOR. Vi begynder med et synligt symbol, der skal huske os alle på situationen – den flotte belysning og logoet på Amagerværket,” siger Henrik Plougmann Olsen og fortsætter:

Omfattende intern sparekampagne
“Vi kommer også til at spørge alle medarbejdere i HOFOR, uanset om de arbejder med vand, varme, gas, spildevand, fjernkøling eller vedvarende energi, om de har ideer til at spare på energien.”

Slukningen af lys og logo på Amagerværket er således også startskuddet til en omfattende sparekampagne internt i HOFOR, hvor medarbejdere på alle lokationer opfordres til at byde ind forslag til, hvordan HOFOR kan spare mere på energien.

Kilde.