På grund af den omfattende europæiske energikrise, hvor både bio- og naturgaspriser er ramt af voldsomme stigninger, er HOFOR desværre nødt til at hæve prisen på bygas. Det gælder både erhvervskunderne og de private kunder.

Foto ABW

Alle kundegrupper bliver berørt
Prisen på Fastpris hæves fra 1. oktober fra 825 kr. til 1.100 kr. om året. For kunder på Målt Forbrug stiger prisen på et abonnement 1. oktober fra 875 kr. til 1.100 kr. om året. Dertil skal lægges det faktiske forbrug, hvor prisen – også pr. 1. oktober – stiger fra 6,0 kr. pr. m3 til 11,0 kr. pr. m3. Med afgifter og moms bliver den nye pris 15,53 kr. pr. m3. For den typiske erhvervskunde hæves prisen på et abonnement fra 700 kr. til 880 kr. ex. afgifter og moms. Hertil kommer forbruget.

Gratis at skifte til Fastpris
“Med disse prisstigninger, som vi desværre er nødt til at iværksætte, hvis enderne skal nå sammen, bliver det faktisk endnu mere attraktivt for privatkunderne på Målt Forbrug at vælge Fastpris. Ganske vist stiger prisen på Fastpris også, men forskellen mellem de to ordninger vil typisk være ca. 700 kr. om året. Derfor opfordrer vi alle privatkunder med ét gaskomfur på Målt Forbrug til at logge ind på Tastselv-Service på hofor.dk og skifte til Fastpris. Det er gratis at skifte,” siger økonomidirektør i HOFOR, Jan Kauffmann.

Hold øje med hofor.dk
Kunder, der har to eller flere gasapparater – f.eks. pejs eller gastørretumbler – kan kun få bygas efter Målt Forbrug. I øvrigt vil bygas, selv efter prisstigningen, fortsat være konkurrencedygtig, oplyser Jan Kauffmann. Han opfordrer HOFORs kunder til at spare på gasforbruget og holde øje med priserne og øvrige informationer og nyheder på hofor.dk

100 pct. CO2-neutral i 2025
HOFOR leverer bygas til næsten 300.000 københavnere. I dag indeholder bygassen mere end 60 pct. CO2-neutral gas takket være iblanding af biogas. I 2025 er planen, at bygassen vil være CO2-neutral – baseret på københavnernes eget spildevand. Indbyggerne i hovedstaden bliver populært sagt selvforsynende med CO2-neutral bygas.

Faktaboks
For en privatkunde på Fastpris stiger prisen fra 825 til 1.100 kr. om året. For en privatkunde på Målt Forbrug med et gennemsnitligt forbrug betyder stigningen, at udgiften til bygas øges fra ca. 1.295 kr. om året til ca. 1.799 kr. om året, inkl. abonnement, afgift og moms. For en typisk varmekunde vil udgiften stige fra ca. 16.000. kr. til ca. 26.000 kr. om året, inkl. abonnement, afgifter og moms. For en typisk mindre restaurant/grill øges udgiften fra ca. 6.000 kr. om året til ca. 11.000 kr. om året. Større restauranter må imødese en gennemsnitlig stigning fra ca. 90.000 kr. om året til i gennemsnit 165.000 kr. om året. Endelig viser HOFORs beregninger, at et typisk fællesvaskeri i en boligforening vil opleve en stigning fra ca. 13.000 kr. til 21.750 kr. om året, inkl. afgifter og moms

For erhvervskunderne er beløbene angivet uden abonnement, afgifter og moms.

Om HOFOR
HOFOR A/S er Danmarks største lokale forsyner, der sørger for vand, varme, bygas, fjernkøling og afledning af spildevand for flere end 1 million mennesker i hovedstadsområdet. Vi opfører vindmøller og solcelleparker, der leverer energi til et grønnere Danmark. Sammen med vores otte ejerkommuner skaber vi bæredygtige byer med fokus på skybrudsprojekter, energioptimering og udvikling af fremtidens forsyningsløsninger. Vi tager ansvar og arbejder tæt sammen med vores kunder, universiteter, erhvervsliv og myndigheder. Vi har over 150 års erfaring, 1.400 ansatte og en omsætning på 5 milliarder kroner.