På foranledning af HOFOR holder DANVA til september en konference om samfundets forventninger til udledning af regn- og spildevand nu og i fremtiden.

På grund af medieinteressen for planlagte udledninger af mekanisk renset spildevand har HOFOR foreslået, at alle aktører med interesse i udledning af spildevand samles og diskuterer fremtidens standard for spildevandsudledning. Nu har DANVA, der er er en interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand, inviteret til høring den 15. september, og miljøminister Lea Wermelin bakker op om tiltaget og deltager. Ambitionen er, at alle med interesse i emnet deltager, så debatten bliver så nuanceret som muligt, og således at alle ideer og forbehold kommer på bordet.

Høring om spildevand, foto: HOFOR

Udfordringerne skal kortlægges

DANVA skriver på sin hjemmeside, at formålet med konferencen er at skabe et overblik over problemstillingen med udledningerne og at kortlægge, hvad udfordringerne med de forskellige typer udledninger er. Og så nævnes regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg, planlagte udledninger mv.

Hvordan håndteres de? Og hvilken indflydelse har de på opfyldelsen af nuværende og kommende miljøkvalitetskrav? På konferencen skal man drøfte, hvordan vi kan finde fælles løsninger for udledning af regn- og spildevand, der kan leve op til samfundets forventninger.

Sådan tilmelder du dig

Du kan tilmelde dig her: https://www.danva.dk/arrangementer/konferencer/12585-konference-om-udledning-af-spildevand/ og se det endelige program for dagen efter sommerferien på samme side.