Mange familier kan have svært ved at gøre ting og løfte opgaver, som er med til at skabe trivsel og god udvikling for børnene. Derfor arbejder de ansatte i Frederiksberg Kommunes institutioner målrettet med at hjælpe forældrene, så de kan klare de opgaver, der volder dem besvær.

Borgmester Simon Aggesen (C) er begejstret for indsatsen, som han hørte nærmere om fredag på et besøg i institutionen Stjernen:

”Alle Frederiksbergs børn skal have en god og tryg barndom med masser af trivsel og gode oplevelser, og her er deres forældre afgørende. Derfor giver det fantastisk god mening at hjælpe forældrene og gøre dem stærkere i deres forældrerolle. Jeg er imponeret over indsatsen, som jeg har set her i Stjernen. Og her mener jeg alles indsats: forældrenes, børnenes og de ansattes,” siger han.

Hjælpen kan for eksempel være ved, at en pædagog deltager i familiens første besøg på biblioteket og hjælper dem i gang med at bruge tilbuddet, låne bøger og læse sammen. Et andet eksempel er at hjælpe forældrene med at støtte deres barn i at blive selvhjulpent og selv klæde sig på. Mens et tredje eksempel er hjælp til at lave legeaftaler, der styrker børnenes relationer og de voksnes netværk.

Projektet er blot et ud af mange under kommunens mønsterbryderudvalg, som arbejder for at bryde den negative sociale arv for udsatte børn og familier på de institutioner i kommunen, hvor der er flest familier med behov for særlig støtte.

Læs mere på frederiksberg.dk

Foto: ABW