Frederiksberg Kommune er i gang med at revidere kommuneplanens tema om grøn omstilling og beder alle byens borgere om forslag og idéer til, hvordan Frederiksberg bliver endnu grønnere og mere bæredygtig.

Ingen kender byen bedre end dem, der bor i den. Det er filosofien bag Frederiksberg Kommunes nye tiltag, hvor alle borgerne inviteres til at komme med forslag til kommuneplanens tema om grøn omstilling. Et tema, der netop er ved at blive revideret.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) er glad for indsatsen, fordi den inddrager borgerne tidligere i forløbet end normalt:

”Vi inddrager borgerne allerede inden, vi udarbejder forslaget, så deres gode idéer kan komme med. Det giver god mening, for frederiksbergerne er vidende og engagerede, og byen har et stærkt fællesskab. Det skal vi indarbejde som en ressource i kommuneplanen. Jeg glæder mig meget til at se idéerne og forhåbentlig opleve et endnu stærkere fællesskab om den grønne omstilling,” siger han.

Den gældende kommuneplan skal først revideres i 2025, men kommunen har besluttet en del nye mål og strategier på klima- og miljøområdet, og derfor revideres temaet om den grønne omstilling nu, så vi kan have et revisionsforslag klar i 2023, forud for en otte ugers høringsperiode af det endelige forslag.

Behovet for revision allerede nu viser noget om indsatsen og det konstante fokus på den grønne omstilling, understreger formand for Frederiksberg Kommunes By- og Erhvervsstrategiske Udvalg, Lone Loklindt (RV):

”Der er bred opbakning i kommunalbestyrelsen og i byen til, at Frederiksberg går allerforrest, når det handler om klima og grøn omstilling. Vores afsæt er, at grøn omstilling skal være mere synligt i hverdagen. Vi skal indrette byen og vores fælles hverdag på en måde, der gør det lettere og mere oplagt for den enkelte at vælge de bæredygtige løsninger. Derfor er denne dialog med borgerne ekstra vigtig”, siger hun.

Du kan finde et debatoplæg på 20 sider på https://blivhoert.frederiksberg.dk, hvor du også kan komme med dine idéer og forslag i perioden 17. maj – 8. august.

Debatoplægget ligger på bibliotekerne og i borgerservice fra den 24. maj.

Derudover er der et borgermøde om den grønne omstilling. Det finder sted i Kedelhallen på Frederiksberg den 14. juni fra klokken 16.00 til 19.30. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Fakta – sådan kommer du med idéer til den grønne omstilling

Læs debatoplægget på blivhoert/frederiksberg.dk
Skriv dine forslag samme sted

Fakta – Frederiksberg Kommune håber på idéer til

Hvordan byen bliver Co2 neutral i 2030
Hvad der kan få flere til at sortere affald
Hvad der kan få flere til at cykle og vælge kollektiv trafik
Hvad der kan få flere til at genanvende
Hvordan byen kan indrettes, så den inviterer til bæredygtige valg

Kilde

Foto: ABW