Danmarks Apotekerforening opfordrer politikerne til at sætte fokus på medicinsikkerhed, bedre brug af ressourcerne i sundhedsvæsenet og lighed i sundhed.

Apotekerne ønsker alle kandidater en god valgkamp, hvor et af de vigtige emner er sundhed. På apotekerne har de valgt tre vigtige indsatser fra deres del af sundhedssektoren, som de gerne vil sætte fokus på.

Antallet af medicinfejl skal halveres.
Vaccinationsraten skal øges. Brug apotekerne til at sikre mere lige adgang til sundhed i hele landet. Opfordringen fra apotekerforeningens formand er klar: “Jeg håber, at politikerne vil lade sig inspirere af vores forslag. Både i debatten om den fortsatte udvikling af det danske sundhedsvæsen, og når der skal lægges planer for en kommende regering,” siger Anne Kahns.

Halvt så mange medicinfejl inden 2023.
Medicin kan være farligt, hvis det bruges forkert. Hvert år bliver 100.000 indlagt på grund af forkert brug af medicin, og op imod 5.000 dør. Mange af disse indlæggelser og dødsfald kan undgås. Danmark har tilsluttet sig WHO’s målsætning om at halvere antallet af medicinfejl inden 2023 og har iværksat et bredt samarbejde: “Medicin uden skade”.

Apotekerne opfordrer til, at en kommende regering sætter turbo på indsatsen for at nedbringe antallet af medicinfejl og skriver målet ind i sit regeringsgrundlag. I fremtidens sundhedsvæsen skal alle aktører i spil og arbejde sammen om en yderligere reduktion i omfanget af medicinfejl.

Flere skal lade sig vaccinere mod influenza.
Danmark har også tilsluttet sig WHO’s mål om, at 75 procent af alle borgere i risikogrupperne skal vaccineres mod influenza. Desværre er vaccinationsraten kun omkring 50 procent.

Erfaringer fra udlandet viser, at adgangen til at blive vaccineret på apoteket bidrager til at løfte vaccinationsraten. Derfor opfordrer apotekerne til, at målet om at øge vaccinationsraten indarbejdes i regeringsgrundlaget, og at en kommende regering ændrer lovgivningen, så farmaceuter og farmakonomer på landets apoteker får en opgavespecifik autorisation til at vaccinere borgere i risikogruppen imod influenza.

Lige adgang til sundhed i hele landet.
Alle skal have adgang til et godt og velfungerende sundhedsvæsen. Borgere i landdistrikter og yderområder har ofte langt til sygehuset og andre sundhedstilbud, og mange steder mangler der læger.

Der er apoteker i hele landet, og der er siden 2015 kommet over 50% flere apoteker. Farmaceuterne og farmakonomerne på apotekerne kan løfte flere opgaver, end de gør i dag. Apotekerne opfordrer til, at en kommende regering nedsætter en arbejdsgruppe, som kan se nærmere på, hvordan der sikres lige adgang til sundhed i hele landet, herunder hvordan de lokale ressourcer kan bruges bedre.

Læs mere her.