Region Hovedstaden har sat medicinbokse op på seks hospitaler, så regionens borgere kan hente deres hospitalsudleverede medicin på alle tider af døgnet og der, hvor det passer bedst. Medicinboksene fungerer som de pakkebokse, vi alle sammen kender, hvor man med en tilsendt kode kan låse sig ind til sin hospitalsudleverede medicin.

Foto ABW

Da Region Hovedstadens regionsråd i 2020 besluttede at opstille medicinbokse på regionens hospitaler, var formålet at gøre det lettere for dem, der jævnligt skal forbi en hospitalsafdeling for at hente medicin på faste åbningstider. Med de seks medicinbokse kan patienter nu hente deres medicin tæt på bopælen og på et hvilket som helst tidspunkt, som passer bedst i den enkeltes hverdag.

“Hverdagen er i forvejen fyldt godt op med travlhed og ærinder, og hvis man som eksempelvis kroniker jævnligt skal forbi et hospital for at hente sin medicin, så er det ikke altid let at få skemaet til at gå op. Derfor er jeg glad for, at vi med de opsatte medicinbokse kan hjælpe til lette hverdagen og gøre det lettere at være patient i regionen,” fortæller Christoffer Buster Reinhardt (C), formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

Der er opsat medicinbokse på Nordsjælland Hospital, Rigshospitalet, Amager Hospital, Rigshospitalet – Glostrup og Bornholms Hospital

Mere end 800 patienter får hver måned udleveret medicin fra medicinboksene, og som en forholdsvis ny ting kan man nu også hente sin medicin på tværs af hospitaler. Så hvis man går til undersøgelse på Herlev Hospital, men bor på Amager, kan man nu nøjes med at tage forbi Amager Hospital og hente sin medicin i pakkeboksen ​​der.

Udlevering af medicin via boks er for eksempel en mulighed for patienter i behandling for gigt, sklerose, kroniske tarmsygdomme, hiv/aids, transplanterede patienter og ikke mindst kræftpatienter.

Frigør tid til personalet
Region Hovedstadens Apotek driver medicinboksene i samarbejde med de seks hospitaler. At opgaven med pakning af medicin foregår centralt på regionens apotek, betyder at medarbejderne på de seks hospitaler sparer tid, som de i stedet kan bruge på patienter i ambulatoriet.

​”Vi er glade for samarbejdet med hospitalsafdelingerne om medicinboksordningen. Det er det kliniske personale, der bestiller medicinen for patienterne, og vores personale pakker medicinen og sørger for det er klart til patienten i en medicinboks, dér hvor patienten ønsker at hente sin medicin. Alle mærker, at medicinboksordningen er til stor gavn for patienterne, og vi er stolte over, at vi bidrager til mere fleksible løsninger for den enkelte patient,” fortæller direktør for Region Hovedstadens Apotek Rikke Løvig Simonsen.

Sådan bruger du medicinboksen
Du aftaler med det ambulatorium, som du er tilknyttet, at du gerne vil afhente medicin i medicinboks i stedet for at møde op i ambulatoriet. Når medicinen er pakket, modtager du en SMS med anvisning om afhentning. Det er også muligt at bede en ven eller pårørende om at hente din medicin, ligesom man kender det fra almindelige pakkebokse. ​

​Hospitalsudleveret medicin
Patienter, der er i behandling på et hospital uden at være indlagt, kan i nogle tilfælde få udleveret medicin gratis fra hospitalet i stedet for en recept på medicinen. Hospitalsudlevering kaldes også vederlagsfri udlevering, og gælder for helt bestemte lægemidler til bestemte sygdomme. Udleveringen af den vederlagsfrie medicin sker altid i samråd med den behandlingsansvarlige læge. ​

PR-foto kort over Medicinbokse

Kilde Region Hovedstaden