Tomatplante med clopyralid skade. Foto: Haveselskabet.

Flydende gødning fra flere forskellige fabrikanter har i 2020 været forurenet med rester af sprøjtemidler, selv om produkterne var godkendt til økologisk jordbrug. Det viser en test, Haveselskabet har fået foretaget. På den baggrund anbefaler Haveselskabet haveejere at vælge andre gødningstyper, indtil myndigheder og producenter har styr på indholdet i organiske gødninger godkendt til økologisk dyrkning.

Haveselskabet fraråder flydende gødning godkendt til økologisk jordbrug efter afsløring af skadelige stoffer
Flydende gødning fra flere forskellige fabrikanter har i 2020 været forurenet med rester af sprøjtemidler, selv om produkterne var godkendt til økologisk jordbrug. Det viser en test, Haveselskabet har fået foretaget. På den baggrund anbefaler Haveselskabet haveejere at vælge andre gødningstyper, indtil myndigheder og producenter har styr på indholdet i organiske gødninger godkendt til økologisk dyrkning.

I 2020 fik Haveselskabet henvendelser fra en del medlemmer om, at deres tomatplanter af uforklarlige årsager blev syge. Planter som tomat og peberfrugt blev misdannede med grove, krøllede blade, og væksten gik i stå. Analyser, som Haveselskabet har fået foretaget i 2021, har vist, at der er store mængder clopyralid i de flydende gødninger, som er mærket ”Godkendt til økologisk jordbrug” eller ”også til økologiske haver”.

– Analyserne viser voldsomt høje værdier af clopyralid i alle de gødninger, vi har fået undersøgt. Selvom det kan vise sig at være nogle enkelte partier, der har været forurenet, er det uacceptabelt, at det overhovedet kan lade sig gøre, at de stoffer havner i gødningsprodukter. Det er jo en ganske kedelig tendens, at det gør sig gældende i alle 6 testede produkter, siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.

Clopyralid er et ukrudtsmiddel, som eksempelvis roemarker sprøjtes med, og da flydende gødninger produceres af blandt andet restprodukter fra sukkerproduktion, kaldet vinasse, havner clopyralid i gødningsprodukterne. Det gælder for plantemateriale sprøjtet med clopyralid, at dette ikke må anvendes i drivhuse eller til kompost.

Der findes ikke en officiel grænseværdi for hvor meget clopyralid, der må være i flydende gødning. Af bekendtgørelsen af lov om gødning og jordforbedringsmidler (LBK nr. 16 af 04/01/2017) fremgår det, at gødningsprodukter ikke må have en skadelig virkning for menneskers, dyrs eller planters sundhed. Men ifølge Haveselskabets tilknyttede eksperter kan tomatplanter skades allerede ved få mikrogram pr kilo jord. I de testede gødninger svarer indholdet af clopyralid til, at der allerede ved vanding med 1-2 liter gødningsvand – hvor den flydende gødning er opblandet i vand i den anbefalede dosis – er overskredet med den mængde clopyralid, som en plante kan tåle. Da clopyralid ophobes i jorden, stiger koncentrationen ved hver vanding.

Kun i flydende gødningsprodukter, som har det kendte røde Ø-mærke, er det et krav, at indholdet stammer fra økologisk dyrket plantemateriale.

Clopyralidskade i ærter. Ærteplanter vandet med henholdsvis almindelig uorganisk gødning (t.v.) og den flydende organiske gødning med størst indhold af clopyralid (t.h.). Ærterne, der var vandet med organisk flydende gødning, udviste efter 9 dage og 2 vandinger med gødningsvand symptomer på clopyralid-skade i form af krøllede blade og hæmmet vækst. Foto: Haveselskabet.

Haveselskabet vil have certificering
Haveselskabet har på baggrund af testresultaterne taget kontakt til producenterne for at sikre, at problemerne med de flydende gødninger bliver løst. Derudover har Haveselskabet udsendt en kritik til producenter og myndigheder af, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at finde rester af sprøjtegifte, som er direkte skadelige for planterne, i flydende gødning, der er godkendt til økologisk jordbrug.

– Det er helt essentielt, at haveejeren fremover kan regne med, at der i flydende organiske gødningsprodukter ikke er et indhold af skadelige midler. Derfor opfordrer vi til, at der indføres en certificering af vinasse fra leverandørernes side, hvor de kvalificerer og garanterer, at roerne ikke er behandlet med clopyralid, siger Charlotte Garby.

Haveselskabet ønsker derfor fastsatte grænseværdier og en certificering af de pågældende produkter, og Charlotte Garby opfordrer ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, at gå ind i sagen, så haveejerne i fremtiden får korrekt information om de produkter, de køber til haven.

Undgå flydende gødning indtil videre
Haveselskabet anbefaler, at du som haveejer undgår de flydende gødninger godkendt til økologisk jordbrug, indtil producenterne har givet en klar garanti for, at der ikke findes skadelige stoffer i gødningen.

Haveselskabet oplyser, at der findes forskellige alternativer, du kan bruge i stedet:

En Ø-mærket økologisk, flydende gødning
Mineralsk flydende drivhusgødning
Fast gødning, som enten fås som ren NPK eller som organiske gødningskugler.

Haveselskabet gør opmærksom på, at det kun er de nævnte nedenstående gødningsprodukter fra firmaer, der er testet. Firmaernes øvrige produkter er ikke under mistanke, men udelukkende de organiske, flydende gødninger godkendt til økologisk dyrkning, der produceres ud fra plantemateriale.

Læs den fulde rapport her: https://haveselskabet.dk/undgaa-flydende-goedning-godkendt-til-oekologisk-jordbrug