Så er der endnu flere elbusser på vej i København, Ballerup og på Frederiksberg. Samtidig hopper Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Hvidovre med på den grønne bølge og får deres første elbusser. Det sker, når de travle linjer 1A, 10 og 164 overgår til el fra december 2021 til juni 2022. 10 millioner passagerer tager normalt de tre buslinjer i Storkøbenhavn og vil få glæde af elbusser, der hverken udleder CO2, NOx eller partikler fra motorerne. Og som heller ikke støjer. Det oplyser MOVIA i en pressemeddelelse.

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

Det er København, Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Hvidovre, der i fællesskab har besluttet, at de travle buslinjer, som kører på tværs af kommunegrænserne, alle fremover skal køre på el. De 53 nye elbusser er resultatet af Movias seneste udbud, udbud A19, hvor resultatet blev offentliggjort mandag 14. september.

Med den fælles kommunale beslutning om at gå fra diesel til el på de tre buslinjer, tager de syv kommuner og Movia endnu et skridt mod målet om, at alle busser på Sjælland kører fossilfrit i 2030 – og mindst halvdelen på el. Københavns Kommunes mål er en total omlægning af alle dieselbusser til el allerede i 2025.

Med øget grøn omstilling bidrager kommuner, regioner og Movia således til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

Med indsættelsen af de 53 nye elbusser vil der i 2022 være 114 elbusser i drift i Storkøbenhavn og dermed 176 elbusser i drift på hele Sjælland. Det svarer til 15 pct. af Movias samlede busdrift opgjort på antal køreplantimer og 13 pct. af alle Movias busser. Hertil kommer fem elhavnebusser i Københavns Havn. Samlet vil det give en reduktion på 5.037 tons CO2, 10 tons NOx og 40 kg partikler, når alle busser er i drift.

Movias første 76 elbusser blev indsat i Ballerup, Egedal, Frederiksberg, København og Roskilde kommuner i 2019. I sommeren 2021 sætter Glostrup, Guldborgsund, Lolland, Rødovre og Slagelse yderligere 47 elbusser i drift. De 53 nyeste elbusser kommer i drift fra december 2021 til juni 2022.

Det er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab Movia, der udbyder busdriften for kommunerne, og som er med til at drive udviklingen hen mod flere nulemissionsbusser. Og med det seneste udbud er det lykkedes at købe elbusser ind til en pris, som stort set matcher prisen på dieselbusser, så længe elafgiften ligger på det nuværende, lave niveau.

Citater.
“Med de nye elbusser reducerer vi støj og forurening, så luften i København bliver renere, og københavnernes sundhed styrkes. De nye elbusser bringer os et vigtigt skridt nærmere til en omlægning af alle Københavns busser til el og målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det glæder mig, at vi nu er endnu flere byer, der får renere luft”, siger overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen.

“Vi er glade for, at endnu en af buslinjerne gennem vores kommune fremover skal køre på el. Det flugter med vores mål om, at den lokale busdrift skal være fossilfri i 2030. Udbredelsen af elbusser, især på vores bynære linjer, er godt for det lokale miljø – både i forhold til forurening og støj”, siger Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune.

“Frederiksberg ønsker at være elbilby nummer ét – og derfor har vi besluttet, at linje 1A og alle andre busser i vores by skal køre på el. Det vil sammen med en lang række andre tiltag bidrage til en sundere og bedre by, der også er godt på vej til at blive CO2 neutral”, siger Simon Aggesen, borgmester Frederiksberg Kommune.

“I Gentofte vil vi gerne gøre det nemmere for borgerne at leve klimaansvarligt. Derfor er vi glade for, at borgerne i fremtiden kan køre med elbusser, der gør transporten grønnere og samtidig bidrager til en sundere by med renere luft og mindre støj”, siger Karen Riis Kjølbye, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Gentofte Kommune.

“I Gladsaxe gør vi en målrettet indsats for at fremme den grønne omstilling og øge mulighederne for at benytte bæredygtig, kollektiv transport. Vores mål er, at alle vores buslinjer skal betjenes af eldrevne busser fra 2025. Derfor glæder det mig også, at vi nu får taget hul på opgaven,” siger Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune.

“Herlev Kommune er ambitiøs omkring grøn omstilling. Vi vil gerne bidrage til at nå de nationale mål for reduktion af CO2-udledningen. At få elbusser til Herlev er et skridt på vejen mod renere luft og en mere bæredygtig by – og så gør det jo ikke noget, at elbusser støjer mindre. Jeg glæder mig over dette skridt og ser frem til endnu flere “grønne” busser i Herlev i fremtiden”, siger Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune.

“I Movias mobilitetsplan har vi aftalt en fælles klar målsætning for, hvordan vi i de sjællandske kommuner og regioner kan bidrage til at løfte den vigtige klimadagsorden med grøn omstilling og flere rejsende i den kollektive transport. Her har vi også sat vores mål for den grønne omstilling. Alle vores busser er fri for CO2 i 2030, og mindst halvdelen af dem er eldrevne, vores flextrafik køres i elbiler, og vores nye tog er eldrevne”, siger administrerende direktør i Movia Dorthe Nøhr Pedersen.

Fakta om elbusser i Movias område
Movias seneste udbud A19 omfatter i alt 204 busser med ca. 670.000 køreplantimer pr. år.

Af de i alt 204 busser kan i alt 87 busser blive elbusser, fordi Movia også har udbudt linjer for Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner med krav om både elbusdrift og enten fossil- eller fossilfri drift således, at de fire kommuner kan træffe beslutning om eventuel elbusdrift på baggrund af de endelige priser i A19.

Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner træffer beslutning om eventuel elbusdrift senest 30. oktober 2020.

Den grønne omstilling fra dieselbusser har hidtil udgjort en større investering for de involverede kommuner, men i takt med den teknologiske udvikling er konkurrencen på drivmidler og teknologi øget. Dertil kommer, at elbusser med de nuværende elafgifter er billigere i drift end dieselbusser. De syv kommuner står således til at spare godt 20 mio. kr. årligt, når de nye elbuskontrakter på linje 1A, 164 og 10 træder i kraft i december 2021 og sommeren 2022.

Fakta om linje elbusser på linje 1A
Linje 1A kører i København, Frederiksberg, Gentofte og Hvidovre kommuner.
Linje 1A er udbudt med i alt 115.265 køreplantimer pr. år og skal drives med i alt 30 elbusser fra 26. juni 2022.
Med elbusdrift på linjen sparer kommunerne 3.230 tons CO2 om året.

Fakta om linje elbusser på linje 164
Linje 164 kører i København, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev kommuner.
Linje 164 er udbudt med i alt 38.900 køreplantimer og skal drives med 10 elbusser fra 12. december 2021
Med elbusdrift på linjen sparer kommunerne 853 tons CO2 om året

Fakta om linje elbusser på linje 10
Linje 10 kører i København Kommune.
Linje 10 er udbud med 44.760 køreplantimer om året og skal drives med 13 elbusser fra 12. december 2021.
Med elbusdrift på linjen sparer Københavns Kommune 768 tons CO2 om året.

Movia modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.